ἀντίστα
ἀντισταθῆτε
ἀντίσταθῶσιν
ἀντιστάντας
ἀντιστάς
ἀντίστηθι
ἀντιστῆναι
ἀντιστήριγμα
Neuter
 SingularPlural
NOMἀντιστήριγμαἀντιστηρίγματα
GENἀντιστηρίγματοςἀντιστηριγμάτων
DATἀντιστηρίγματιἀντιστηρίγμασι(ν)
ACCἀντιστήριγμαἀντιστηρίγματα
ἀντιστηρίγματα
ἀντιστηρίζει
ἀντιστηριζόμενοι
ἀντιστηρίζω
ἀντιστηρίσασθε
ἀντιστήσεται
ἀντιστήσῃ
ἀντιστήσονται
ἀντίστητε
ἀντιστήτω
ἀντιστρατεύομαι
ἀντιστρατευόμενον
ἀντιστῶμεν
ἀντιστῶσιν