ἀντίστα
ἀντισταθῆτε
ἀντίσταθῶσιν
ἀντιστάντας
ἀντιστάς
ἀντίστηθι
ἀντιστῆναι
ἀντιστήριγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a prop, stay, stanchion, support beam, (someone, something) that provides support
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἀντιστήριγμαἀντιστηρίγματα
GENἀντιστηρίγματοςἀντιστηριγμάτων
DATἀντιστηρίγματιἀντιστηρίγμασι(ν)
ACCἀντιστήριγμαἀντιστηρίγματα
ἀντιστηρίγματα
ἀντιστηρίζει
ἀντιστηριζόμενοι
ἀντιστηρίζω
 • Meaning:
  • Active:
   • to support, give support
   • to press against
  • Middle:
   • to lean against for support
   • to seek support, rely
   • to put up resistance
 • Forms:
  • ἀντιστηρίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀντιστηριζόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • ἀντιστηρίσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
ἀντιστηρίσασθε
ἀντιστήσεται
ἀντιστήσῃ
ἀντιστήσονται
ἀντίστητε
ἀντιστήτω
ἀντιστρατεύομαι
 • Meaning: to attack, war against, be at war with
 • Forms:
  • ἀντιστρατευόμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
ἀντιστρατευόμενον
ἀντιστῶμεν
ἀντιστῶσιν