ἀντίζηλον
ἀντίζηλος
  • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
  • Meaning:
    • rival, adversary, jealous one
    • Adjectival: in rivalry with, being jealous
  • Note: In LXX it is Feminine, e.g., Lev 18:18
  • Forms:
Masculine/Feminine
 SingularPlural
NOMἀντίζηλοςἀντίζηλοι
GENἀντιζήλουἀντιζήλων
DATἀντιζήλῳἀντιζήλοις
ACCἀντίζηλονἀντιζήλους
VOCἀντίζηλεἀντίζηλοι
ἀντιζήλου