ἄγαν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: very much, too much, to a great degree
 • Concord: 3Macc 4:11
 • Note: Also compare λίαν, σφόδρα
ἀγανακτεῖν
ἀγανακτέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be aroused, indignant, angry, greatly afflicted, very displeased, vexed
  • to stir oneself violently
  • to show indignation, rage, be incensed, be violently displeased
 • Forms:
  • ἀγανακτεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἀγανακτήσαντες Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀγανακτήσασα Part: Aor Act Nom Sing Fem
  • ἀγανακτήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀγανακτοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • ἀγανακτῶμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
  • ἀγανακτῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἠγανάκτουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἠγανάκτουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
ἀγανακτήσαντες
ἀγανακτήσασα
ἀγανακτήσει
ἀγανάκτησιν
ἀγανάκτησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: indignation
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀγανάκτησιςἀγανακτήσεις
GENἀγανακτήεωςἀγανακτήσεων
DATἀγανακτήσειἀγανακτήσεσι(ν)
ACCἀγανάκτησινἀγανακτήσεις
ἀγανακτοῦντες
ἀγανακτῶμεν
ἀγανακτῶν