ἄγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • properly: to lead
  • by implication: to bring, drive, cause (someone) to move
  • reflexively: to go, (esp.) pass (time)
  • figuratively: to induce
  • to organize and hold (a formal, public event)
  • to treat
  • to rear (a child) as a parent
  • to maintain (a particular attitude)
  • to take (someone) as a bride
 • Cognates: ἄγω, ἀνάγω, ἀντιπαράγω, ἀπάγω, ἀποσυνάγω, διάγω, διεξάγω, εἰσάγω, ἐξάγω, ἐπάγω, ἐπανάγω, ἐπισυνάγω, κατάγω, μετάγω, παράγω, παρεισάγω, περιάγω, προάγω, προσάγω, ῥοσάγω, συνάγω, συναπάγω, ὑπάγω, ὑπεράγω
 • Forms:
  • ἄγαγε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀγαγεῖν Verb: 2Aor Act Infin
  • ἀγαγέσθαι Verb: Aor Mid Infin
  • ἀγάγετε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀγαγέτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • ἀγάγῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀγάγῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἀγάγοις Verb: Aor Act Opt 2nd Sing
  • ἀγαγόντα Verb: 2Aor Act Part Acc Sing Masc
  • ἀγαγόντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • ἀγαγόντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἀγαγόντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • ἀγαγοῦσαν Verb: Aor Act Part Acc Sing Fem
  • ἀγάγω Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
  • ἀγάγωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἀγαγών Verb: 2Aor Part Nom Sing Masc
  • ἀγάγωσι Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἀγάγωσι(ν) Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἄγε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἄγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἄγειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀγειόχασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • ἀγείοχεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἀγειοχέναι Verb: Perf Act Infin
  • ἀγειοχώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
  • ἄγεσθαι Verb: Pres Pass Infin
  • ἄγεσθε Verb: Pres Pass Ind 2nd Plur
  • ἄγεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἄγετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἄγητε Verb: Pres Act sing 2nd Plur
  • ἄγομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ἀγόμενα Verb: Pres Pass Part Acc Plur Neut
  • ἀγόμεναι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Fem
  • ἀγομένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • ἀγομένην Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
  • ἀγόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀγόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Neut
  • ἀγόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀγομένου Verb: Pres Mid/Pass part Gen Sing Masc
  • ἀγομένους Verb: Pres Pass Part Acc Plur Masc
  • ἀγομένων Verb: Pres Pass Part Gen Plur Masc
  • ἄγον
   • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Imp Act Ind 1st Sing
   • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
  • ἄγονται Verb: Pres Pass Ind 3rd Plur
  • ἄγοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἄγοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • ἀγόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • ἀγούσας
   • Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
   • Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
  • ἄγουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἄγουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἄγωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
  • ἄγων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἄγωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
  • ἄγωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • ἄξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἄξειν Verb: Fut Act Infin
  • ἄξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἄξομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • ἄξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἄξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἄξων Verb: Fut Act Part Nom Sing Masc
  • ἀχθείη Verb: Aor Pass Opt 3rd Sing
  • ἀχθείσης Verb: Aor Pass Part Gen Sing Fem
  • ἀχθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀχθέντων Verb: Aor Pass Part Gen Plur Masc
  • ἀχθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἀχθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • ἀχθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀχθησομένους Verb: Fut Pass Part Acc Plur Masc
  • ἀχθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἤγαγε Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἤγαγεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἤγαγες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἠγάγετε Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἤγαγον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἠγάγοσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἦγε Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἦγεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἤγεσθε Verb: Imp pass Ind 2nd Plur
  • ἤγετο Verb: Imp pass Ind 3rd Sing
  • ἠγμένων Verb: Perf Mid part Gen Plur Masc
  • ἦγον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἤγοντο Verb: Imp pass Ind 3rd Plur
  • ἦκται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • ἤχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἤχθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
  • ἤχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
ἀγωγαῖς
ἀγωγάς
ἀγωγή
ἀγωγῇ
ἀγωγήν
ἀγωγῆς
ἄγωμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Root: ἄγω
ἄγων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἄγω
ἀγών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a struggle, battle
  • an arena, stadium
  • a competition, conflict, contention, fight, race
 • Note: Also see ἄγων to lead, bring
 • Pattern:
  Masculine
   SingularPlural
  NOMἀγώνἀγῶνες
  GENἀγῶνοςἀγώνων
  DATἀγῶνιἀγῶσι
  ACCἀγῶναἀγῶνας
  VOCἀγώνἀῶνες
ἀγῶνα
ἀγῶνας
ἀγῶνι
ἀγωνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a struggle, frightful agony, conflict, anguish, anxiety
 • Forms:
  • ἀγωνίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀγωνίαν Noun: Acc Sing Fem
ἀγωνίᾳ
ἀγωνίαν
ἀγωνιάσας
ἀγωνιάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be distressed, be in anxiety
  • to be in a frightful agony
  • to contend eagerly, struggle
  • to fear (someone)
 • Forms:
  • ἀγωνιάσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἀγωνιῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • ἀγωνιῶντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • ἠγωνίασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀγωνίζεσθε
ἀγωνίζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to compete for a prize
  • to engage in battle
  • to struggle, fight, labour fervently, strive, exert
  • to accomplish
 • Cognates: ἀνταγωνίζομαι, ἐναγωνίζομαι, ἐπαγωνίζομαι, καταγωνίζομαι, προαγωνίζομαι, συναγωνίζομαι
 • Forms:
  • ἀγωνιζώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
  • ἀγωνίζεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • ἀγωνιζόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
  • ἀγωνιζόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀγωνιζόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀγωνίζου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • ἀγωνιοῦνται Verb: Fut Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἀγώνισαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • ἀγωνισάμενοι Verb: Aor Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀγωνίσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • ἀγωνισώμεθα Verb: Aor Mid/Pass Subj 1st Plur
  • ἠγωνίζοντο Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
  • ἠγωνίσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἠγώνισμαι Verb: Perf Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
ἀγωνιζόμεθα
ἀγωνιζόμενοι
ἀγωνιζόμενος
ἀγωνίζου
ἀγωνιζώμεθα
ἀγωνιοῦνται
ἀγώνισαι
ἀγωνισάμενοι
ἀγωνίσασθαι
ἀγωνιστάς
ἀγωνιστής
ἀγωνισώμεθα
ἀγωνιῶ
ἀγωνιῶντος
ἀγῶνος
ἄγωνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • Root: ἄγω
ἀγώνων
ἄγωσι
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἄγω
ἀγῶσι
ἄγωσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἄγω
ἀγῶσιν