ἄγαμαι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Good sense: to wonder, be astonished
  • Bad sense: to feel envy, bear a grudge, be angry (toward someone)
 • Forms:
  • ἀγασθέντα
   • Verb: Aor Pass Part Nom/Acc Plur Neut
   • Verb: Aor Pass Part Acc Sing Masc
ἄγαμοι
ἀγάμοις
ἄγαμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unmarried
 • Concord: 4Macc 16:9
 • Cognates: ἄγαμος, γάμος, δίγαμος
 • Forms:
  • ἄγαμοι Adj: Nom Plur Masc/Fem
  • ἀγάμοις Noun: Dat Plur Masc/Fem