ἄγαμαι
 • Meaning:
  • Good sense: to wonder, be astonished
  • Bad sense: to feel envy, bear a grudge, be angry (toward someone)
 • Forms:
  • ἀγασθέντα Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
  • ἀγασθέντα Part: Aor Pass Acc Sing Masc
ἄγαμοι
ἀγάμοις
ἄγαμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unmarried (woman)
 • Concord: 4Macc 16:9
 • Forms:
Masculine/Feminine
 SingularPlural
NOMἄγαμοςἄγαμοι
GENἀγάμουἀγάμων
DATἀγάμῳἀγάμοις
ACCἄγαμονἀγάμους
VOCἄγαμεἄγαμοι