ἄγομεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: ἄγω
ἀγόμενα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἄγω
ἀγόμεναι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Fem
 • Root: ἄγω
ἀγομένη
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: ἄγω
ἀγομένην
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
 • Root: ἄγω
ἀγόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ἄγω
ἀγόμενον
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἄγω
ἀγόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ἄγω
ἀγομένου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ἄγω
ἀγομένους
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: ἄγω
ἀγομένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc
 • Root: ἄγω
ἄγον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing*
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἄγω
ἄγονος
Singular
 MascFemNeut
NOMἄγονοςἄγονον
GENἀγόνου
DATἀγόνῳ
ACCἄγονον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄγονοιἄγονα
GENἀγόνων
DATἀγόνοις
ACCἀγόνουςἄγονα
ἄγονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ἄγω
ἄγοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἄγω
ἄγοντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: ἄγω
ἀγόντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc/Neut
 • Root: ἄγω
ἀγορά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • place
   • town square
   • marketplace
   • main street
  • activity
   • business
   • commercial activities
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀγοράἀγοραί
GENἀγορᾶςἀγορῶν
DATἀγορᾷἀγοραῖς
ACCἀγοράνἀγορᾶς
ἀγορᾷ
ἀγοράζει
ἀγοράζειν
ἀγοράζετε
ἀγοράζοντας
ἀγοράζοντες
ἀγοράζοντος
ἀγοράζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to buy, purchase, redeem
 • Cognates: ἐξαγοράζω
 • Forms:
 • Present
 • ἀγοράζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀγοράζετε Verb: Pres Act Ind/Imperative 2nd Plur
 • ἀγοράζειν Verb: Pres Act Infin
 • ἀγοράζωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • ἀγοράζοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • ἀγοράζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἀγοράζοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • ἀγοράζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Future
 • ἀγοράσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀγοράσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ἀγορῶμεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • Imperfect
 • ἠγόραζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἀγοράσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ἀγοράσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἠγόρασα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἠγόρασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἠγόρασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἠγόρασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἠγόρασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἠγοράσθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • ἠγοράσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἀγοράσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἀγοράσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἀγόρασον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀγορασάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἀγοράσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἀγοράσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἀγοράσαντα Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
 • Perfect
 • ἠγορασμένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • ἠγορασμένα Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
ἀγοράζων
ἀγοράζωσιν
ἀγοραί
ἀγοραῖοι
ἀγοραῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • Adjectival: vulgar, baser sort, low
  • Substantival: Plural Masculine: market people, crowd in the market place, rabble
  • Substantival: Plural Feminine: court days, times when court in session
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀγοραῖοςἀγοραῖον
GENἀγοραίου
DATἀγοραίῳ
ACCἀγοραῖον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀγοραῖοιἀγοραῖα
GENἀγοραίων
DATἀγοραίοις
ACCἀγοραίουςἀγοραῖα
ἀγοραῖς
ἀγοραίων
ἀγοράν
ἀγορανομία
Feminine
 SingularPlural
NOMἀγορανομίαἀγορανομίαι
GENἀγορανομίαςἀγορανομιῶν
DATἀγορανομίᾳἀγορανομίαις
ACCἀγορανομίανἀγορανομίας
ἀγορανομίας
ἀγορᾶς
ἀγοράς
ἀγοράσαι
ἀγοράσαντα
ἀγοράσας
ἀγοράσατε
ἀγορασάτω
ἀγοράσει
ἀγορασμοῖς
ἀγορασμόν
ἀγορασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a purchase, merchandise, sale
  • act of purchasing, act of making a sale
  • the item that is purchased
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀγορασμόςἀγορασμοί
GENἀγορασμοῦἀγορασμῶν
DATἀγορασμῷἀγορασμοῖς
ACCἀγορασμόνἀγορασμούς
ἀγορασμοῦ
ἀγορασμούς
ἀγοράσομεν
ἀγόρασον
ἀγοραστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: purchasing officer, slave in charge of buying provisions for the house, the purveyor
ἀγοράσω
ἀγοράσωμεν
ἀγοράσωσι(ν)
ἀγορεύω
ἀγορῶμεν
ἀγούσας
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
  • Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
 • Root: ἄγω
ἄγουσι(ν)
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἄγω