ἀγγαρεύουσι
ἀγγαρεύουσιν
ἀγγαρεύσει
ἀγγαρεύσῃ
ἀγγαρεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to compel into public service
  • to press into public service
  • to force (someone to do something)
 • Forms:
  • ἀγγαρεύουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἀγγαρεύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἀγγαρεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀγγαρεύσῃ Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἠγγάρευσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
ἀγγεῖα
ἀγγείοις
ἀγγεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a container
  • vessel
  • receptacle
  • flask
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἀγγεῖονἀγγεῖα
GENἀγγείουἀγγείων
DATἀγγείῳἀγγείοις
ACCἀγγεῖονἀγγεῖα
ἀγγείου
ἀγγείῳ
ἀγγείων
ἄγγελε
ἀγγελία
Feminine
 SingularPlural
NOMἀγγελίαἀγγελίαι
GENἀγγελίαςἀγγελιῶν
DATἀγγελίᾳἀγγελίαις
ACCἀγγελίανἀγγελίας
ἀγγελίᾳ
ἀγγελίαν
ἀγγελικάς
ἀγγελική
ἀγγελικῇ
ἀγγελικήν
ἀγγελικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • angelic
  • pertaining to an angel
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀγγελικόςἀγγελικήἀγγελικόν
GENἀγγελικοῦἀγγελικῆςἀγγελικοῦ
DATἀγγελικῷἀγγελικῇἀγγελικῷ
ACCἀγγελικόνἀγγελικήνἀγγελικόν
Plural
 MascFemNeut
NOMἀγγελικοίἀγγελικαίἀγγελικά
GENἀγγελικῶνἀγγελικῶνἀγγελικῶν
DATἀγγελικοῖςἀγγελικαῖςἀγγελικοῖς
ACCἀγγελικούςἀγγελικάςἀγγελικά
ἀγγελικούς
ἀγγέλλοντος
ἀγγέλλουσα
ἀγγέλλω
ἄγγελμα
ἄγγελοι
ἀγγέλοις
ἄγγελον
ἄγγελος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • (human) messenger
  • angel
  • supernatural being that mediates between God and mankind
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἄγγελοςἄγγελοι
GENἀγγέλουἀγγέλων
DATἀγγέλῳἀγγέλοις
ACCἄγγελονἀγγέλους
VOCἄγγελεἄγγελοι
ἀγγέλου
ἀγγέλους
ἀγγέλῳ
ἀγγέλων
ἄγγη
ἄγγος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • pail
  • vessel
  • container
  • vat
  • basket
  • cooking pot
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἄγγοςἄγγη
GENἄγγουςἀγγῶν
DATἄγγειἄγγεσιν
ACCἄγγοςἄγγη