ἀγάλλεται
ἀγαλλιαθῆναι
ἀγαλλίαμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: joy, rejoicing, religious joy, joyful worship
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἀγαλλίαμαἀγαλλιάματα
GENἀγαλλιάματοςἀγαλλιαμάτων
DATἀγαλλιάματιἀγαλλιάμασι(ν)
ACCἀγαλλίαμαἀγαλλιάματα
ἀγαλλιάματι
ἀγαλλιάματος
ἀγαλλιάομαι
 • Parse: Verb: Pres Ind Mid/Pass 1st Sing
 • Meaning: to rejoice greatly, be delighted, have joy, exult, be glad, rejoice in (something)
 • Forms:
 • Present
 • ἀγαλλιάσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • ἀγαλλιάσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • Imperfect
 • ἠγαλλιώμεθα Verb: Imp Mid Ind 1st Plur
 • Future
 • ἀγαλλιάσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἀγαλλιάσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἀγαλλιάσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ἀγαλλιασόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • ἀγαλλιάσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἀγαλλίασαι Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀγαλλιάσαιντο Verb: Aor Mid opt 3rd Plur
 • ἀγαλλιασώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
 • ἀγαλλιάσωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
 • ἀγαλλιᾶται Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἠγαλλιασάμεθα Verb: Aor Mid Ind 1st Plur
 • ἠγαλλιάσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • Perfect
ἀγαλλίασαι
ἀγαλλιάσαιντο
ἀγαλλιάσει
ἀγαλλιάσεται
ἀγαλλιάσεως
ἀγαλλιάσῃ
ἀγαλλιᾶσθε
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd plural
  • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: ἀγαλλιάω
ἀγαλλιασθῆναι
ἀγαλλιάσθω
ἀγαλλιάσθωσαν
ἀγαλλίασιν
ἀγαλλίασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: exultation, welcome, gladness, great joy
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀγαλλίασιςἀγαλλιάσεις
GENἀγαλλιάσεωςἀγαλλιάσεων
DATἀγαλλιάσειἀγαλλιάσεσι(ν)
ACCἀγαλλίασι(ν)ἀγαλλιάσεις
ἀγαλλιάσομαι
ἀγαλλιασόμεθα
ἀγαλλιάσονται
ἀγαλλιασώμεθα
ἀγαλλιάσωνται
ἀγαλλιᾶται
ἀγαλλιᾶτε
ἀγαλλιάω
 • Present
 • ἀγαλλιᾶσθε
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd plural
  • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • ἀγαλλιῶ
  • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Subj 1st Sing
 • ἀγαλλιᾶτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἀγαλλιώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
 • ἀγαλλιῶμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • ἀγαλλιωμένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • ἀγαλλιωμένῃ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Fem
 • ἀγαλλιωμένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
 • ἀγαλλιώμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • ἀγαλλιώμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Imperfect
 • ἀγαλλιῶ Verb: Imp Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • ἠγαλλίατο Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • Future
 • ἀγαλλιῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ἀγαλλιωμένη Verb: Fut Mid Part Nom Sing Fem
 • ἀγαλλιωμένῃ Verb: Fut Mid Part Dat Sing Fem
 • ἀγαλλιωμένου Verb: Fut Mid Part Gen Sing Masc
 • ἀγαλλιώμενος Verb: Fut Mid Part Nom Sing Masc
 • ἀγαλλιώμενοι Verb: Fut Mid Part Nom Plur Masc
 • Aorist
 • ἀγαλλιαθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἀγαλλιασθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἠγαλλιάσατο Verb: Aor Mid Deponent Ind 3rd Sing
 • ἠγαλλίασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἠγαλλίασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
ἀγαλλιῶ
 • Parse:
  • Verb: Imp Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: ἀγαλλιάω
ἀγαλλιώμεθα
ἀγαλλιῶμεν
ἀγαλλιωμένη
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • Verb: Fut Mid Part Nom Sing Fem
 • Root: ἀγαλλιάω
ἀγαλλιωμένῃ
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Fem
  • Verb: Fut Mid Part Dat Sing Fem
 • Root: ἀγαλλιάω
ἀγαλλιώμενοι
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • Verb: Fut Mid Part Nom Plur Masc
 • Root: ἀγαλλιάω
ἀγαλλιώμενος
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • Verb: Fut Mid Part Nom Sing Masc
 • Root: ἀγαλλιάω
ἀγαλλιωμένου
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
  • Verb: Fut Mid Part Gen Sing Masc
 • Root: ἀγαλλιάω
ἀγάλλομαι
ἀγαλλόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ἀγάλλω
ἀγάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be glad, rejoice in (something)
 • Cognates: ἀγάλλω, ὑπεραγάλλομαι
 • Forms:
  • ἀγάλλεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀγάλλομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἀγαλλόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
ἄγαλμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: idol, statue, image
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἄγαλμαἀγάλματα
GENἀγάλματοςἀγαλμάτων
DATἀγάλματιἀγάλμασι(ν)
ACCἄγαλμαἀγάλματα
ἀγάλματα