ἅγια
ἁγία
ἁγίᾳ
ἁγιάζει
ἁγιάζειν
ἁγιάζεται
ἁγιάζετε
ἁγιαζόμενα
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἁγιάζω
ἁγιαζομένη
ἁγιαζόμενοι
ἁγιαζόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἁγιάζω
ἁγιαζομένους
ἁγιάζον
ἁγιάζοντες
ἁγιάζουσα
ἁγιάζουσιν
ἁγιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to set apart, differentiate, consecrate, sanctify
  • to declare something as special from among all similar things (e.g., the 7th day is declared special from among all the days of the week)
  • to dedicate something for a person or purpose
  • to treat as dedicated to God, reverence, hallow
  • to declare fit for cultic rituals
  • to purify
  • to enlist and deploy [troops] (see Jer. 28:27 LXX)
  • Of things: to declare holy (i.e., separated for God's purpose)
  • Of people: to sanctify, consecrate, dedicate, declare holy (i.e., dedicated to God)
 • Forms:
Present Verb
 • ἁγιάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἁγιάζειν Verb: Pres Act Infin
 • ἁγιάζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἁγιάζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἁγιάζωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
Present Participle
 • ἁγιάζετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἁγιαζόμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • ἁγιαζομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • ἁγιαζόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἁγιαζόμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ἁγιαζομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • ἁγιάζον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • ἁγιάζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἁγιάζουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • ἁγιάζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Future Verb
 • ἁγιάσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ἁγιάσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἁγιάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἁγιάσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ἁγιάσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ἁγιάσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἁγιασθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • ἁγιασθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἁγιασθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • ἁγιασθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
Aorist Verb
 • ἡγίασα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἡγίασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἡγίασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἡγιάσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἡγίασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἁγιάσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἁγιάσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • ἁγίασαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • ἁγιάσομεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἁγιάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἁγιάσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἁγίασον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἁγιάσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἁγιασθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • ἁγιάσθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • ἁγιασθήτωσαν Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
 • ἁγιασθεῖσαν Verb: Aor Pass Opt 3rd Plur
 • ἡγιάσθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἡγιάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἡγιάσθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • ἡγιάσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἁγιασθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἁγιασθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἁγιασθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • ἁγιασθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
Aorist Participle
 • ἁγιάσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ἁγιάσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἁγιασθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
Perfect Verb
 • ἡγίακα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • ἡγίακε(ν) Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἡγίασται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
Perfect Participle
 • ἡγιασμένου Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • ἡγιασμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
 • ἡγιασμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • ἡγιασμένας Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Fem
 • ἡγιασμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • ἡγιασμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • ἡγιασμένης Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
 • ἡγιασμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἡγιασμένοις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • ἡγιασμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ἡγιασμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
ἁγιάζων
ἁγιάζωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἁγιάζω
ἅγιαι
ἁγίαις
ἁγίαν
ἁγίας
 • Parse:
  • Adj: Gen Sing Fem
  • Adj: Acc Plur Fem
 • Root: ἅγιος
ἁγιάσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἁγιάζω
ἁγίασαι
ἁγιάσαντες
ἁγιάσας
ἁγιάσατε
ἁγιάσει
ἁγιάσεις
ἁγιάσετε
ἁγιάσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἁγιάζω
ἁγιασθεῖσαν
ἁγιασθέντες
ἁγιασθῇ
ἁγιασθῆναι
ἁγιασθήσεσθε
ἁγιασθήσεται
ἁγιασθήσομαι
ἁγιασθήσονται
ἁγιάσθητε
ἁγιασθῆτε
ἁγιασθήτω
ἁγιασθήτωσαν
ἁγιασθῶσι
ἁγίασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • sanctuary
  • holy object
  • sacred offering
  • holiness (i.e., consecrated to God's service)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἁγίασμαἁγιάσματα
GENἁγιάσματοςἁγιασμάτων
DATἁγιάσματιἁγιάσμασι(ν)
ACCἁγίασμαἁγιάσματα
ἁγιάσμασι(ν)
ἁγιάσματι
ἁγιάσματος
ἁγιασμόν
ἁγιασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: holiness, sanctification, purification, consecration, sanctity
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἁγιασμόςἁγιασμοί
GENἁγιασμοῦἁγιασμῶν
DATἁγιασμῷἁγιασμοῖς
ACCἁγιασμόνἁγιασμούς
VOCἁγιασμέἁγιασμοί
ἁγιασμοῦ
ἁγιασμῷ
ἁγιάσομεν
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: ἁγιάζω
ἁγίασον
ἁγιάσουσι(ν)
ἁγιαστήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: sanctuary, holy place
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἁγιαστήριονἁγιαστήρια
GENἁγιαστηρίουἁγιαστηρίων
DATἁγιαστηρίῳἁγιαστηρίοις
ACCἁγιαστήριονἁγιαστήρια
ἁγιαστία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sacred ritual, service, purification
 • Concord: 4Macc 7:9
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἁγιαστίαἁγιαστίαι
GENἁγιαστίαςἁγιαστιῶν
DATἁγιαστίᾳἁγιαστίαις
ACCἁγιαστίανἁγιαστίας
ἁγιαστίαν
ἁγιάσω
ἁγιάσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἁγιάζω
ἅγιε
ἅγιοι
ἁγίοις
ἁγιολόγος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: speaking holy things
 • Forms:
ἁγιολόγων
ἅγιον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἅγιος
ἁγιοπρεπέσι(ν)
ἁγιοπρεπής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: fitting or proper for a holy person, holy
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἁγιοπρεπήςἁγιοπρεπές
GENἁγιοπρεποῦς
DATἁγιοπρεπεῖ
ACCἁγιοπρεπῆἁγιοπρεπές
Plural
 MascFemNeut
NOMἁγιοπρεπεῖςἁγιοπρεπῆ
GENἁγιοπρεπῶν
DATἁγιοπρεπέσι(ν)
ACCἁγιοπρεπεῖςἁγιοπρεπῆ
ἅγιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: the word does not mean "sinless"; instead, it indicates something or someone that is unlike common things or people
 • Note: For superlative see ἁγιώτατος
 • Meaning:
  • Of things:
   • distinctively different
   • wholly other, entirely different
   • sacred, holy, dedicated
   • set apart for dedication (to God), set apart for worshipping God
   • distinctive, different from common use
  • Of people:
   • holy, dedicated to God for His service
   • Plural: saints (except in I Thess 5:27)
  • Substantival: holy place, sanctuary, temple, the Holy One
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἅγιοςἁγίαἅγιον
GENἁγίουἁγίαςἁγίου
DATἁγίῳἁγίᾳἁγίῳ
ACCἅγιονἁγίανἅγιον
VOCἅγιεἁγίαἅγιον
Plural
 MascFemNeut
NOMἅγιοιἅγιαιἅγια
GENἁγίωνἁγίωνἁγίων
DATἁγίοιςἁγίαιςἁγίοις
ACCἁγίουςἁγίαςἅγια
VOCἅγιοιἅγιαιἅγια
ἁγιότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: holiness, sanctity
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἁγιότηςἁγιότητες
GENἁγιότητοςἁγιοτήτων
DATἁγιότητιἁγιότησιν
ACCἁγιότηταἁγιότητας
ἁγιότητι
ἁγιότητος
ἁγίου
ἁγίους
ἁγιοφόροι
ἁγιοφόρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: bearing holy things
 • Forms:
ἁγιοφόρῳ
ἁγίῳ
ἁγίων
ἁγιωσύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: holiness, sacredness, sanctity
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἁγιωσύνηἁγιωσύναι
GENἁγιωσύνηςἁγιωσυνῶν
DATἁγιωσύνῃἁγιωσύναις
ACCἁγιωσύνηνἁγιωσύνας
VOCἁγιωσύνηἁγιωσύναι
ἁγιωσύνῃ
ἁγιωσύνην
ἁγιωσύνης
ἁγιωτάτῃ
ἁγιώτατον
 • Parse:
  • Superlative Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Superlative Adj: Acc Sing Masc
 • Root: ἁγιώτατος
ἁγιώτατος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: most holy
 • Note: Superlative of ἅγιος