ἅγια
ἁγία
ἁγίᾳ
ἁγιάζει
ἁγιάζειν
ἁγιάζεται
ἁγιάζετε
ἁγιαζόμενα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Neut
 • Root: ἁγιάζω
ἁγιαζομένη
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: ἁγιάζω
ἁγιαζόμενοι
ἁγιαζόμενον
ἁγιαζομένους
ἁγιάζον
ἁγιάζοντες
ἁγιάζουσα
ἁγιάζουσιν
ἁγιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to set apart, differentiate
  • to declare something as special from among all similar things (e.g., the 7th day is declared special from among all the days of the week)
  • to dedicate something for a person or purpose
  • to treat as dedicated to God, reverence, hallow
  • to declare fit for cultic rituals
  • to purify
  • to enlist and deploy [troops] (see Jer. 28:27 LXX)
  • Of things: to declare holy (i.e., separated for God's purpose)
  • Of people: to sanctify, consecrate, dedicate, declare holy (i.e., dedicated to God)
 • Cognates: καθαγιάζω
 • Forms:
  • ἁγιάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἁγιάζειν Verb: Pres Act Infin
  • ἁγιάζεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • ἁγιάζετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ἁγιαζόμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Neut
  • ἁγιαζομένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • ἁγιαζόμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
  • ἁγιαζόμενον Verb: Pres Pass Part Acc Sing Neut
  • ἁγιαζομένους Verb: Pres Pass Part Acc Plur Masc
  • ἁγιάζον Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
  • ἁγιάζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἁγιάζουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ἁγιάζουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἁγιάζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἁγιάζωσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • ἁγιάσαι Verb: Aor Act optative, 3rd Sing
  • ἁγιάσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἁγιάσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἁγιάσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἁγιάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἁγιάσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἁγιάσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ἁγιάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἁγιασθεῖσαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἁγιασθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • ἁγιασθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἁγιασθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἁγιασθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • ἁγιασθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἁγιασθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
  • ἁγιασθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἁγιάσθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
  • ἁγιασθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • ἁγιασθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
  • ἁγιασθήτωσαν Verb: Aor Pass imperfect 3rd Plur
  • ἁγιασθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • ἁγιάσομεν
   • Verb: Fut Act Ind 1st Plur
   • Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἁγίασον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἁγιάσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἁγιάσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἁγιάσωσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἡγίακα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • ἡγίακεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἡγίασα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἡγίασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἡγίασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἡγιάσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἡγίασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἡγίασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἡγιάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἡγιάσθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • ἡγιάσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἡγιάσθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
  • ἡγιασμένα Verb: Perf Mid Part Acc Plur Neut
  • ἡγιασμένας Verb: Perf Mid Part Acc Plur Fem
  • ἡγιασμένη Verb: Perf Pass Part Nom Sing Fem
  • ἡγιασμένης Verb: Perf Pass Part Gen Sing Fem
  • ἡγιασμένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • ἡγιασμένοις Verb: Perf Pass Part Dat Plur Masc
  • ἡγιασμένον Verb: Perf Pass Part Nom Sing Neut
  • ἡγιασμένου Verb: Perf Mid part Gen Sing Masc
  • ἡγιασμένους Verb: Perf Mid Part Acc Plur Masc
  • ἡγιασμένων Verb: Perf Mid part Gen Plur Masc
  • ἡγίασται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
ἁγιάζων
ἁγιάζωσιν
ἅγιαι
ἁγίαις
ἁγίαν
ἁγίας
ἁγιάσαι
ἁγιάσαντες
ἁγιάσας
ἁγιάσατε
ἁγιάσει
ἁγιάσεις
ἁγιάσετε
ἁγιάσῃ
ἁγιασθεῖσαν
ἁγιασθέντες
ἁγιασθῇ
ἁγιασθῆναι
ἁγιασθήσεσθε
ἁγιασθήσεται
ἁγιασθήσομαι
ἁγιασθήσονται
ἁγιάσθητε
ἁγιασθῆτε
ἁγιασθήτω
ἁγιασθήτωσαν
ἁγιασθῶσι
ἁγίασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • sanctuary
  • holy object
  • sacred offering
  • holiness (i.e., conscecrated to God's service)
 • Forms:
  • ἁγιάσμασιν Noun: Dat Plur Neut
  • ἁγιάσματι Noun: Dat Sing Neut
  • ἁγιάσματος Noun: Gen Sing Neut
ἁγιάσμασιν
ἁγιάσματι
ἁγιάσματος
ἁγιασμόν
ἁγιασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: holiness, sanctification, purification, consecration, sanctity
 • Forms:
  • ἁγιασμόν Noun: Acc Sing Masc
  • ἁγιασμοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • ἁγιασμῷ Noun: Dat Sing Masc
ἁγιασμοῦ
ἁγιασμῷ
ἁγιάσομεν
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: ἁγιάζω
ἁγίασον
ἁγιάσουσιν
ἁγιαστήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: sanctuary, holy place
ἁγιαστία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sacred ritual, service, purification
 • Concord: 4Macc 7:9
 • Forms:
  • ἁγιαστίαν Noun: Acc Sing Fem
ἁγιαστίαν
ἁγιάσω
ἁγιάσωσιν
ἅγιε
ἅγιοι
ἁγίοις
ἁγιολόγος
ἁγιολόγων
ἅγιον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἅγιος
ἁγιοπρεπέσι
ἁγιοπρεπέσιν
ἁγιοπρεπής
ἅγιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Of things: sacred, holy, set apart for dedication (to God)
  • Of people: holy, dedicated to God
  • Plural: saints (except in I Thess 5:27)
  • Substantival: holy place, sanctuary, temple, the Holy One
 • Forms:
  • ἅγια Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • ἁγία Adj: Nom Sing Fem
  • ἁγίᾳ Adj: Dat Sing Fem
  • ἅγιαι Adj: Nom Plur Fem
  • ἁγίαις Adj: Dat Plur Fem
  • ἁγίαν Adj: Acc Sing Fem
  • ἁγίας Adj: Gen Sing Fem
  • ἅγιε Adj: Voc Sing Masc
  • ἅγιοι Adj: Nom/Voc Plur Masc
  • ἁγίοις Adj: Dat Plur Masc
  • ἅγιον
   • Adj: Acc Sing Masc
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • ἁγίου Adj: Gen Sing Masc/Neut
  • ἁγίους Adj: Acc Plur Masc
  • ἁγίῳ Adj: Dat Sing Masc/Neut
  • ἁγίων Adj: Gen Plur Masc/Neut
  • ἁγιωτάτῃ Adj: Dat Sing Feminine Superlative
  • ἁγιώτατον Adj: Acc Sing Neut Superlative
ἁγιότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: holiness, sanctity
 • Forms:
  • ἁγιότητι Noun: Dat Sing Fem
  • ἁγιότητος Noun: Gen Sing Fem
ἁγιότητι
ἁγιότητος
ἁγίου
ἁγίους
ἁγιοφόροι
ἁγιοφόρος
ἁγιοφόρῳ
ἁγίῳ
ἁγίων
ἁγιωσύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: holiness, sacredness, sanctity
 • Forms:
  • ἁγιωσύνῃ Noun: Dat Sing Fem
  • ἁγιωσύνην Noun: Acc Sing Fem
  • ἁγιωσύνης Noun: Gen Sing Fem
ἁγιωσύνῃ
ἁγιωσύνην
ἁγιωσύνης
ἁγιωτάτῃ
 • Parse: Adj: Dat Sing Feminine Superlative
 • Root: ἅγιος
ἁγιώτατον
 • Parse: Adj: Acc Sing Neut Superlative
 • Root: ἅγιος