ἀγκάλαις
ἀγκάλας
ἀγκάλη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the bent arm (as though to receive something), elbow, crook of the arm, embrace
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀγκάληἀγκάλαι
GENἀγκάληςἀγκαλῶν
DATἀγκάλῃἀγκάλαις
ACCἀγκάληνἀγκάλας
VOCἀγκάληἀγκάλαι
ἀγκαλίδα
ἀγκαλίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: arm, armful, sheaf, (someone's smallest possession)
 • Concord: Job 24:19
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀγκαλίςἀγκαλίδες
GENἀγκαλίδοςἀγκαλίδων
DATἀγκαλίδιἀγκαλίσι(ν)
ACCἀγκαλίδαἀγκαλίδας
VOCἀγκαλίἀγκαλίδες
ἀγκάλισμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: something that is embraced, taken in one's arms
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἀγκάλισμαἀγκαλίσματα
GENἀγκαλίσματοςἀγκαλισμάτων
DATἀγκαλίσματιἀγκαλίσμασι(ν)
ACCἀγκάλισμαἀγκαλίσματα
ἀγκαλῶν
ἄγκιστρα
ἄγκιστρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a hook, a bent hook, a fish-hook
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἄγκιστρονἄγκιστρα
GENἀγκίστρουἀγκίστρων
DATἀγκίστρῳἀγκίστροις
ACCἄγκιστρονἄγκιστρα
ἀγκίστρῳ
ἀγκύλαι
ἀγκύλας
ἀγκύλη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a loop, noose in a cord
  • a curtain ring, hook
  • the bend in the arm (elbow), wrist, or knee
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀγκύληἀγκύλαι
GENἀγκύληςἀγκυλῶν
DATἀγκύλῃἀγκύλαις
ACCἀγκύληνἀγκύλας
VOCἀγκύληἀγκύλαι
ἀγκυλῶν
ἄγκυρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: an anchor (bent shape)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἄγκυραἄγκυραι
GENἀγκύραςἀγκυρῶν
DATἀγκύρᾳἀγκύραις
ACCἄγκυρανἀγκύρας
ἄγκυραν
ἀγκύρας
ἀγκών
ἀγκών
ἀγκών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • elbow, bent arm (usually the inside of the arm at the elbow joint)
  • ankle, bone joint
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀγκώνἀγκῶνες
GENἀγκῶνοςἀγκώνων
DATἀγκῶνιἀγκῶσι(ν)
ACCἀγκῶναἀγκῶνας
VOCἀγκώνἀγκῶνες
ἀγκῶνα
ἀγκῶνας
ἀγκῶνες
ἀγκωνίσκος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
 • Concord: Ex 26:17
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀγκωνίσκοςἀγκωνίσκοι
GENἀγκωνίσκουἀγκωνίσκων
DATἀγκωνίσκῳἀγκωνίσκοις
ACCἀγκωνίσκονἀγκωνίσκους
VOCἀγκωνίσκεἀγκωνίσκοι
ἀγκωνίσκους
ἀγκῶνος
ἀγκώνων