παρεκάθισαν
παρεκάθισεν
παρεκάλει
παρεκάλεσα
παρεκάλεσαν
παρεκάλεσας
παρεκάλεσε
παρεκάλεσεν
παρεκαλοῦμεν
παρεκάλουν
  • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Root: παρακαλέω
παρεκάλυπτον
παρεκατέθετο
παρεκατετιθέμην
παρεκβαίνει
παρεκβαίνω
παρεκβαίνων
παρεκβάσεως
παρέκβασις
Feminine
 SingularPlural
NOMπαρέκβασιςπαρεκβάσεις
GENπαρεκβάσεωςπαρεκβάσεων
DATπαρεκβάσειπαρεκβάσεσι(ν)
ACCπαρέκβασι(ν)παρεκβάσεις
παρεκδεξάμενον
παρεκδέχομαι
παρεκέλευεν
παρεκελευσα
παρεκλείπω
παρέκλεισεν
παρεκλήθη
παρεκλήθημεν
παρεκλήθην
παρεκλήθης
παρεκλήθησαν
παρεκομίζετο
παρεκρούσατο
παρεκτεῖνον
  • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Root: παρεκτείνω
παρεκτείνου
παρεκτείνω
παρεκτός
  • Parse: Adverb
  • Meaning: except, saving, without, near outside, i.e., besides
παρέκυψε
παρέκυψεν
παρεκφέρω