παρεκάθισαν
παρεκάθισεν
παρεκάλει
παρεκάλεσα
παρεκάλεσαν
παρεκάλεσας
παρεκάλεσε
παρεκάλεσεν
παρεκαλοῦμεν
παρεκάλουν
παρεκάλυπτον
παρεκατέθετο
παρεκατετιθέμην
παρεκβαίνει
παρεκβαίνω
παρεκβαίνων
παρεκβάσεως
παρέκβασις
Feminine
 SingularPlural
NOMπαρέκβασιςπαρεκβάσεις
GENπαρεκβάσεωςπαρεκβάσεων
DATπαρεκβάσειπαρεκβάσεσι(ν)
ACCπαρέκβασι(ν)παρεκβάσεις
παρεκδεξάμενον
παρεκδέχομαι
παρεκέλευεν
παρεκελευσα
παρεκλείπω
παρέκλεισεν
παρεκλήθη
παρεκλήθημεν
παρεκλήθην
παρεκλήθης
παρεκλήθησαν
παρεκομίζετο
παρεκρούσατο
παρεκτεῖνον
παρεκτείνου
παρεκτείνω
παρεκτός
  • Parse: Adverb
  • Meaning: except, saving, without, near outside, i.e., besides
παρέκυψε
παρέκυψεν
παρεκφέρω