παρεβαίνετε
παρέβαλεν
παρέβαλλον
παρεβάλομεν
παρέβη
παρέβημεν
παρέβην
παρέβησαν
παρέβητε
παρεβιάζοντο
παρεβιάσαντο
παρεβιάσατο
παρεβίβασεν
παρέβλεψεν