παρετάξαντο
παρετάξατο
παρετάσσετο
παρετάσσοντο
παρετέθη
παρέτειναν
παρέτεινε, παρέτεινεν
παρετήρησαν
παρετήρουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: παρατηρέω
παρετηροῦντο
παρετηροῦσαν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: παρατηρέω