παρθένεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: maidenhood, virginity
παρθένια
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning:
  • virginity
  • sign or token proving virginity
παρθενία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: virginity, maidenhood
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπαρθενίαπαρθενίαι
GENπαρθενίαςπαρθενιῶν
DATπαρθενίᾳπαρθενίαις
ACCπαρθενίανπαρθενίας
VOCπαρθενίαπαρθενίαι
παρθενίᾳ
παρθενίας
παρθενικά
παρθενικόν
παρθενικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • of or for a maiden
  • time in life when a female is young
 • Forms:
  • παρθενικά Adj: Acc Plur Neut
  • παρθενικόν Adj: Acc Sing Masc
παρθένοι
παρθένοις
παρθένον
παρθένος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: virgin, a maiden, an unmarried daughter, young woman of marriageable age
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπαρθένοςπαρθένοι
GENπαρθένουπαρθένων
DATπαρθένῳπαρθένοις
ACCπαρθένονπαρθένους
VOCπαρθένεπαρθένοι
παρθένου
παρθένους
παρθένῳ
παρθένων