παρθένεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: maidenhood, virginity
παρθένια
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning:
  • virginity
  • sign or token proving virginity
παρθενία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: virginity, maidenhood
 • Forms:
  • παρθενίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • παρθενίας Noun: Gen Sing Fem
παρθενίᾳ
παρθενίας
παρθενικά
παρθενικόν
παρθενικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • of or for a maiden
  • time in life when a female is young
 • Forms:
  • παρθενικά Adj: Acc Plur Neut
  • παρθενικόν Adj: Acc Sing Masc
παρθένοι
παρθένοις
παρθένον
παρθένος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: virgin, a maiden, an unmarried daughter, young woman of marriageable age
 • Forms:
  • παρθένοι Noun: Nom Plur Fem
  • παρθένοις Noun: Dat Plur Fem
  • παρθένον Noun: Acc Sing Fem
  • παρθένου Noun: Gen Sing Fem
  • παρθένους Noun: Acc Plur Fem
  • παρθένῳ Noun: Dat Sing Fem
  • παρθένων Noun: Gen Plur Fem
παρθένου
παρθένους
παρθένῳ
παρθένων