ἀπαθῆ
ἀπαθής
Singular
 MascFemNeut
NOMἀπαθήςἀπαθές
GENἀπαθοῦς
DATἀπαθεῖ
ACCἀπαθῆἀπαθές
Plural
 MascFemNeut
NOMἀπαθεῖςἀπαθῆ
GENἀπαθῶν
DATἀπαθέσι(ν)
ACCἀπαθεῖςἀπαθῆ