ἀπατᾷ
ἀπάτα
ἀπάταις
ἀπάτας
ἀπατάτω
ἀπατάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to deceive, trick, cheat, delude, divert, seduce, distract
  • to lead astray
  • to allow to have fun
 • Cognates: ἀπατάω, ἐξαπατάω, φρεναπατάω
 • Forms:
  • ἀπάτα Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἀπατᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀπατάτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ἀπατηθεῖσα Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
  • ἀπατηθεῖσαν Verb: Aor Pass Part Acc Sing Fem
  • ἀπατηθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀπατηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἀπατηθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • ἀπατηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀπατῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀπατήσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
  • ἀπατησάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ἀπατήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀπατήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀπατήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀπάτησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀπατήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἀπατῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀπατῶνται Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 3rd Plur
  • ἀπατώμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀπατώμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀπατῶσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • ἠπατήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἠπατήθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
  • ἠπατήθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἠπάτησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἠπάτησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἠπάτησεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠπάτα Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
ἀπάτη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: deceit, deception, deceitfulness, fraud
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀπάτηἀπάται
GENἀπάτηςἀπατῶν
DATἀπάτῃἀπάταις
ACCἀπάτηνἀπάτας
VOCἀπάτηἀπάται
ἀπάτῃ
ἀπατηθεῖσα
ἀπατηθεῖσαν
ἀπατηθέντες
ἀπατηθῇ
ἀπατηθῇς
ἀπατηθήσεται
ἀπάτην
ἀπάτης
ἀπατῆσαι
ἀπατήσαντος
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ἀπατάω
ἀπατησάτω
ἀπατήσει
ἀπατήσεις
ἀπατήσῃ
ἀπάτησιν
ἀπάτησις
Feminine
 SingularPlural
NOMἀπάτησιςἀπατήσεις
GENἀπατήεωςἀπατήσεων
DATἀπατήσειἀπατήσεσι(ν)
ACCἀπάτησινἀπατήσεις
ἀπάτησον
ἀπατήσω
ἀπατώμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ἀπατάω
ἀπατώμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ἀπατάω
ἀπατῶν
ἀπατῶνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 3rd Plur
 • Root: ἀπατάω
ἀπάτωρ
ἀπατῶσαν