ἀπαύγασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: brightness, effulgence, radiance, reflection, reflected light
ἀπαυτομολέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to go of one's own accord, desert
  • to flee in fear
 • Cognates: αὐτομολέω
 • Forms:
  • ἀπαυτομολῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • ἀπαυτομολήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ἀπαυτομολήσει
ἀπαυτομολῶ