ἅπας
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: all (things), every (one), whole
 • Note:
  • οὐ ἅπας = none, not any
  • ἅπας + article + noun = all (e.g., all the city)
  • article + ἅπας + noun = whole (e.g., the whole city)
  • (no article) + ἅπας + noun = every, any (e.g., every city, any city)
 • Forms:
  • ἅπαν Adj: Nom Sing Neut
  • ἅπαντ᾿
   • Adj: Nom/Acc Plur Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
  • ἅπαντα
   • Adj: Nom/Acc Plur Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
  • ἅπαντας Adj: Acc Plur Masc
  • ἅπαντες Adj: Nom Plur Masc
  • ἁπάντων Adj: Gen Plur Neut
  • ἅπασα Adj: Nom Sing Fem
  • ἅπασαν Adj: Acc Sing Fem
  • ἁπάσας Adj: Acc Plur Fem
  • ἁπάσης Adj: Gen Sing Fem
  • ἅπασι Adj: Dat Plur Masc
  • ἅπασιν Adj: Dat Plur Masc
ἅπασαν
ἁπάσας
ἁπάσης
ἅπασι
ἅπασιν
ἀπασπάζομαι
ἀπασπασάμενος