ἐξεθαμβηθη
ἐξεθαμβήθησαν
ἐξεθαύμαζον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐκθαυμάζω
ἐξεθαύμασε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to greatly astonish, greatly wonder, greatly marvel
 • Root: ἐκθαυμάζω
ἐξεθέμεθα
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 1st Plur
 • Meaning: to set out, place outside
 • Root: ἐκτίθημι
ἐξέθεντο
ἐξέθηκε
ἐξεθλίβετε
ἐξέθλιψα
ἐξέθλιψαν
ἐξέθλιψε, ἐξέθλιψεν
ἐξέθρεψα
ἐξέθρεψαν
ἐξέθρεψας
ἐξέθρεψε, ἐξέθρεψεν