ἐξέμαξε, ἐξέμαξεν
ἐξεμαρτύρει
ἐξέμασσε, ἐξέμασσεν
ἐξεμεθήσεται
ἐξεμελίζετο
ἐξεμέλιζον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐκμελίζω
ἐξεμέσατε
ἐξεμέσει
ἐξεμέσετε
ἐξεμέσῃς
ἐξεμεσθήσεται
ἐξεμέω
 • Meaning: to vomit, belch out, disgorge
 • Forms:
  • ἐξεμέσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐξεμέσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐξεμέσῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • ἐξεμεσθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξεμοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἐξεμεθήσεται Verb: Fut Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἐξεμιάνθη
ἐξεμοῦνται
ἐξεμπλάριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • example
  • Latin: exemplarium (model, pattern, original)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἐξεμπλάριονἐξεμπλάρια
GENἐξεμπλαρίουἐξεμπλαρίων
DATἐξεμπλαρίῳἐξεμπλαρίοις
ACCἐξεμπλάριονἐξεμπλάρια
ἐξεμυκτήριζον
ἐξεμυκτήρισαν