ἐξέζεσεν
ἐξεζητημένα
ἐξεζήτησα
ἐξεζητήσαμεν
ἐξεζήτησαν
ἐξεζήτησε
ἐξεζήτησεν
ἐξεζήτουν