ἐξέχεα
ἐξέχεαν
ἐξέχεας
ἐξέχεε
ἐξέχεεν
ἐξεχεῖτο
 • Parse: Verb: Imperfect pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἐκχέω
ἐξεχόλησεν
ἐξεχομένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc
 • Root: ἐξέχω
ἐξέχον
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Neut
 • Root: ἐξέχω
ἐξέχοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἐξέχω
ἐξέχοντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: ἐξέχω
ἐξεχύθη
ἐξεχύθην
ἐξεχύθησαν
ἐξεχύνετο
 • Parse: Verb: Imperfect pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἐκχέω
ἐξεχύννετο
 • Parse: Verb: Imperfect pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἐκχέω
ἐξέχω
ἐξέχων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἐξέχω
ἐξεχώρησαν
ἐξεχώρησεν
ἐξεχώρισεν