ἐξεδέχετο
ἐξέδειραν
ἐξέδετο
ἐξέδησε, ἐξέδησεν
ἐξεδιῄτησε, ἐξεδιῄτησεν
ἐξεδίκα
ἐξεδικήθη
ἐξεδίκησα
ἐξεδίκησαν
ἐξεδίκησε, ἐξεδίκησεν
ἐξεδίωκον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐκδιώκω
ἐξεδίωξαν
ἐξεδίωξε, ἐξεδίωξεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to chase away, banish
 • Root: ἐκδιώκω
ἐξεδιώχθη
ἐξεδόθη
ἐξέδοσαν
ἐξέδοτο
ἐξέδρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • hall, room, parlour
  • arcade
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐξέδραἐξέδραι
GENἐξέδραςἐξεδρῶν
DATἐξέδρᾳἐξέδραις
ACCἐξέδρανἐξέδρας
ἐξέδραι
ἐξέδραις
ἐξέδραμε, ἐξέδραμεν
ἐξέδραν
ἐξεδρῶν
ἐξεδυσάμην
ἐξέδυσαν
ἐξεδύσατο
ἐξέδυσε, ἐξέδυσεν
ἐξέδωκαν