ἐπέχαρας
ἐπεχάρητε
ἔπεχε
  • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • Root: ἐπέχω
ἐπέχεεν
ἐπέχει
ἐπεχείρησαν
ἐπεχείρησεν
ἐπεχείρουν
ἐπέχοντας
  • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • Root: ἐπέχω
ἐπέχοντες
  • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • Root: ἐπέχω
ἐπέχρισε
ἐπέχρισεν
ἐπεχύθη
ἐπέχω
ἐπέχων
  • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • Root: ἐπέχω
ἐπεχώρησεν