ἐπέζησε, ἐπέζησεν
ἐπεζήτει
  • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • Meaning: to seek after, wish for
  • Root: ἐπιζητέω
ἐπεζητήθη
ἐπεζήτησαν
ἐπεζήτησε, ἐπεζήτησεν
ἐπεζήτουν
  • Parse:
    • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
    • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • Root: ἐπιζητέω