ἐπᾷσαι
ἔπασεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: πάσσω
ἐπασθμαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to breathe hard (esp. under torture)
  • to pant in working, gasp for breath
 • Cognates: ἀσθμαίνω
 • Forms:
  • ἐπασθμαίνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
ἐπασθμαίνων
ἔπασχον
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: πάσχω