ἐπᾴδοντι
ἐπᾳδόντων
ἐπᾴδω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning:
    • to sing as an incantation, use charms, use incantations
    • to act as an enchanter, snake-charmer
  • Forms:
    • ἐπᾷσαι Verb: Aor Act Infin