ἐπαείδω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning: to sing to
  • Cognates: ἀείδω
  • Forms:
    • ἐπᾴδοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
    • ἐπᾳδόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
    • ἐπαείδων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
ἐπαείδων