ἐπάλαιεν
ἐπαλαιώθη
ἐπαλαιώθην
top
ἐπαλαιώθης
ἐπαλαιώθησαν
ἐπαλαιώθητε
ἐπαλαίωσαν
ἐπαλαίωσεν
ἐπαλγέστερον
ἐπαλγέστερος
ἐπαλγής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: painful
 • Forms:
  • ἐπαλγέστερον Adj: Nom/Acc Sing Neut compar
  • ἐπαλγέστερος Adj: Nom Sing Masc compar
ἐπάλληλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: follow in (in rapid succession)
 • Forms:
  • ἐπαλλήλους Adj: Acc Plur Masc
ἐπαλλήλους
ἐπαλλόμην
ἐπάλξεις
ἐπάλξεων
ἐπάλξεως
top
ἔπαλξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: parapet, defence, breastwork, battlement, bulwarks, buttress, high place
 • Forms:
  • ἐπάλξεις Noun: Acc Plur Fem
  • ἐπάλξεων Noun: Gen Plur Fem
  • ἐπάλξεως Noun: Gen Sing Fem