ἐπάλαιε(ν)
ἐπαλαιώθη
ἐπαλαιώθην
ἐπαλαιώθης
ἐπαλαιώθησαν
ἐπαλαιώθητε
ἐπαλαίωσαν
ἐπαλαίωσε(ν)
ἐπαλγέστερον
ἐπαλγέστερος
ἐπαλγής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: painful
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἐπαλγήςἐπαλγές
GENἐπαλγοῦς
DATἐπαλγεῖ
ACCἐπαλγῆἐπαλγές
Plural
 MascFemNeut
NOMἐπαλγεῖςἐπαλγῆ
GENἐπαλγῶν
DATἐπαλγέσι(ν)
ACCἐπαλγεῖςἐπαλγῆ
 • Comparatives & Superlatives
 • ἐπαλγέστερον Adj: Nom/Acc Sing Neut Comparative
 • ἐπαλγέστερος Adj: Nom Sing Masc Comparative
ἐπάλληλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: follow in (in rapid succession)
 • Forms:
  • ἐπαλλήλους Adj: Acc Plur Masc
ἐπαλλήλους
ἐπαλλόμην
ἐπάλξεις
ἐπάλξεων
ἐπάλξεως
ἔπαλξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: fortification, parapet, defence, breastwork, battlement, bulwarks, buttress, high place
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἔπαλξιςἐπάλξεις
GENἐπάλξεωςἐπάλξεων
DATἐπάλξειἐπάλξεσι(ν)
ACCἔπαλξινἐπάλξεις