ἐπακήκοεν
ἐπακολουθείτω
ἐπακολουθέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to follow behind (e.g., Bill followed Jim's footsteps)
  • to come after (e.g., Moses came after Abraham), succeed
  • to follow after (i.e., to devote oneself to something)
  • to follow (an authority)
  • to pursue
 • Cognates: ἀκολουθέω, ἐπακολουθέω, ἐξακολουθέω, κατακολουθέω, παρακολουθέω, συνακολουθέω, συνεπακολουθέω
 • Forms:
  • ἐπακολουθούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
  • ἐπηκολούθησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπακολουθείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ἐπακολουθῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐπακολουθήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἐπακολουθήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐπακολουθήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐπακολουθήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ἐπακολουθήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐπακολουθήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἐπακολουθούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Neut
  • ἐπακολουθοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐπακολουθοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐπηκολούθει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐπηκολούθησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπηκολούθησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐπακολουθῆσαι
ἐπακολουθήσαντες
ἐπακολουθήσατε
ἐπακολουθήσεις
ἐπακολουθήσετε
ἐπακολουθήσῃ
ἐπακολουθήσητε
ἐπακολουθούντων
ἐπακολουθούσης
ἐπακολουθοῦσι
ἐπακολουθοῦσιν
ἐπακούει
ἐπακούειν
ἐπακοῦσαι
ἐπακούσαι
ἐπακούσαντι
ἐπακούσατε
ἐπακούσεται
ἐπακούσῃ
ἐπακούσομαι
ἐπάκουσον
ἐπακουστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • obeyed, listened to
  • entitled to compliance
ἐπακούω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to hear, listen to, give ear
  • to take sympathetic note of
  • to react to an oral message, respond orally
  • to obey
  • to grant something in response to a request
  • to accede to a request made orally by
 • Cognates: ἀκούω, ἀντακούω, διακούω, εἰσακούω, ἐνακούω, παρακούω, προακούω, ὑπακούω
 • Forms:
  • ἐπακούων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐπακήκοεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἐπακούει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐπακούειν Verb: Pres Act Infin
  • ἐπακοῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐπακούσαντι Verb: 1Aor Act Part Dat Sing Masc
  • ἐπακούσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐπακούσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἐπακούσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐπακούσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • ἐπάκουσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐπήκουες Verb: Imp Act Ind 2nd Sing
  • ἐπήκουσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐπήκουσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπήκουσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐπηκούσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐπήκουσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπήκουσεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπηκούσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
ἐπακούων
ἐπακροάομαι
ἐπακρόασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • hearkening
  • act of listening attentively
  • Forms:
  Feminine
   SingularPlural
  NOMἐπακρόασιςἐπακροάσεις
  GENἐπακροάσεωςἐπακροάσεων
  DATἐπακροάσειἐπακροάσεσι(ν)
  ACCἐπακρόασι(ν)ἐπακροάσεις