ἐπαφῇ
ἐπαφήσεις
ἐπαφήσω
ἐπαφίημι
 • Meaning:
  • to let loose upon
  • to discharge at
  • to entrust
  • to send upon
  • to throw at
 • Forms:
  • ἐπαφῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐπαφήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐπαφήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐπαφήσω Verb: 1Aor Act Subj 1st Sing
ἐπαφρίζοντα
ἐπαφρίζω
 • Meaning: to foam out, foam up
 • Forms:
  • ἐπαφρίζοντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut