ἐνέβαλεν
ἐνεβάλετο
ἐνεβάλλετε
ἐνέβαλλον
ἐνέβαλον
ἐνεβάλοσαν
ἐνέβη
ἐνέβημεν
ἐνέβησαν
ἐνεβίβασε
ἐνεβίβασεν
ἐνέβλεπε
ἐνέβλεπεν
ἐνέβλεπον
ἐνεβλέποντο
ἐνεβλέψατε
ἐνέβλεψε
ἐνέβλεψεν
ἐνεβλήθησαν
ἐνεβριμήθη
ἐνεβριμήσατο
ἐνεβριμῶντο
ἐνέγκαι
 • Parse: Verb: 2Aor Act Infin
 • Root: φέρω
ἐνέγκαισαν
 • Parse: Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
 • Root: φέρω
ἐνέγκαντα
 • Parse: Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
 • Root: φέρω
ἐνέγκαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: φέρω
ἐνέγκαντος
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
 • Root: φέρω
ἐνέγκας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing, Masc
 • Root: φέρω
ἐνέγκατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: φέρω
ἐνεγκάτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: φέρω
ἔνεγκε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: φέρω
ἐνεγκεῖν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Infin
 • Root: φέρω
ἐνέγκετε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: φέρω
ἐνέγκῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: φέρω
ἐνέγκῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: φέρω
ἐνέγκητε
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: φέρω
ἔνεγκον
 • Parse: Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: φέρω
ἐνεγκόντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: φέρω
ἐνέγκω
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • Root: φέρω
ἐνέγκωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: φέρω
ἐνεγκών
 • Parse: Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: φέρω
ἐνέγκωσιν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: φέρω
ἐνέγραψεν
ἐνεγυήσω
ἐνεδεδύκει
 • Parse: Verb: Pluperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἐνδύω
ἐνεδεδύκειν
 • Parse: Verb: Pluperfect Act Ind 1st Sing
 • Root: ἐνδύω
ἐνεδειξάμεθα
ἐνεδείξαντο
ἐνεδείξασθε
ἐνεδείξατο
ἐνεδείχθη
ἐνεδίδου
ἐνεδιδύσκετο
ἐνεδιδύσκοντο
 • Parse: Verb: Pluperfect Mid Ind 3rd Plur
 • Root: ἐνδύω
ἐνέδρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a plot, ambush, lying in wait
 • Forms:
  • ἐνέδραν Noun: Acc Sing Fem
  • ἐνέδρας Noun: Gen Sing Fem
  • ἐνέδρᾳ Noun: Dat Sing Fem
ἐνέδρα
ἐνέδρᾳ
ἐνέδραν
ἐνέδρας
ἐνέδρευε
ἐνεδρεύει
ἐνεδρεύειν
ἐνεδρεύοντας
ἐνεδρεύοντες
ἐνεδρεύοντος
ἐνεδρευόντων
ἐνεδρεύουσα
ἐνεδρεύουσι
ἐνεδρεύουσιν
ἐνεδρεύσατε
ἐνεδρεύσει
ἐνεδρεύσῃ
ἐνέδρευσον
ἐνεδρεύσωμεν
ἐνεδρεύω
 • Present
 • ἐνέδρευε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἐνεδρεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐνεδρεύειν Verb: Pres Act Infin
 • ἐνεδρεύοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • ἐνεδρεύοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἐνεδρεύοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • ἐνεδρευόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • ἐνεδρεύουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • ἐνεδρεύουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐνεδρεύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐνεδρεύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • Future
 • ἐνεδρεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐνεδρεύσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Aorist
 • ἐνεδρεύσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐνέδρευσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐνεδρεύσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἐνήδρευσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐνήδρευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
ἐνεδρεύων
ἔνεδρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • an ambush
  • a place where men lie in ambush
  • ambushers, men who lie in ambush
  • treachery
  • snare
  • hindrance, obstruction
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἔνεδρονἐνέδρα
GENἐνέδρουἐνέδρων
DATἐνέδρῳἐνέδροις
ACCἔνεδρονἐνέδρα
ἐνέδρου
ἐνέδρων
ἐνεδυναμοῦτο
ἐνεδυναμώθη
ἐνεδυναμώθην
ἐνεδυναμώθης
ἐνεδυναμώθησαν
ἐνεδυναμώθητε
ἐνεδυνάμωσε
ἐνεδυνάμωσεν
ἐνεδυόμην
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: ἐνδύω
ἐνέδυσα
ἐνεδυσάμην
ἐνεδῦσαν
ἐνεδύσαντο
ἐνέδυσας
ἐνεδύσασθε
ἐνεδύσατο
ἐνέδυσε
ἐνέδυσεν
ἐνεδύσω
ἐνέδωκε
ἐνεθρόνισεν
ἐνέθρυψεν
ἐνεθυμεῖτο
ἐνεθυμήθη
ἐνεθυμήθην
ἐνεθυμήθησαν
ἐνεθυμώθην
ἐνεῖδον
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Meaning: to remark, observe
ἐνειλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to wrap in, enwrap, confine
 • Cognates: ἀνειλέω, εἱλέω, ἐνειλέω, ἐξειλέω
 • Forms:
  • ἐνειλημένους Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • ἐνειλημένη Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • ἐνείλησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐνείλησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐνειλημένη
ἐνειλημένους
ἐνείλησε
ἐνείλησεν
ἔνειμι
ἐνεῖναι
ἐνεῖρας
ἐνείρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to thread through, string on, string together, entwine, sew up
 • Forms:
  • ἐνεῖρας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
ἐνεῖχε
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἐνέχω
ἐνεῖχεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἐνέχω
ἐνεῖχον
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐνέχω
ἕνεκα
 • Parse: Preposition
 • Meaning:
  • To indicate reason, cause, or ground

   ἕνεκα τούτου
   because of this, therefore

   οὗ εἵνεκεν εἰσῆλθον ὑπὸ τὴν σκέπην τῶν δοκῶν μου
   that's why they came under the protection of my house-beams (Gen 19:8)

   τίνος ἕνεκα;
   on whose account?, why?, for what reason?

  • for the sake of, for the benefit of

   ἕνεκεν τοῦ Ἰσραήλ
   for the benefit of Israel (Ex 18:8)

  • To indicate purpose or goal

   ἕνεκα τοῦ μὴ ὀνομάσαι τὸ ὄνομα κυρίου.
   in order that no one will mention the Lord's name (Amos 6:10)

  • in exchange for, in return for

   ἀνθ’ ὧν ἀπέδοντο ἀργυρίου δίκαιον καὶ πένητα ἕνεκεν ὑποδημάτων
   they sold a righteous man for silver and a poor man in exchange for sandals (Amos 2:6)

 • Forms:
  • ἕνεκεν Preposition
  • εἵνεκα Preposition
  • εἵνεκεν Preposition
ἐνεκαθήμεθα
ἐνεκάθηντο
ἐνεκάθησθε
ἐνεκάθητο
ἐνεκάθισα
ἐνεκάθισαν
ἐνεκάθισας
ἐνεκαίνισαν
ἐνεκαίνισας
ἐνεκαινίσε
ἐνεκαινίσεν
ἐνεκαινίσθη
ἐνεκάλεσαν
ἐνεκάλεσεν
ἐνεκάλουν
ἐνεκαρτέρουν
ἐνεκαυχήσαντο
ἐνέκειτο
ἕνεκεν
ἐνεκεντρίζοντο
ἐνεκεντρίσθης
ἐνεκίσσησεν
ἐνεκίσσων
ἐνέκλεισεν
ἐνεκοπτόμην
ἐνεκότει
ἐνεκότουν
ἐνέκοψε
ἐνέκοψεν
ἐνεκρατευσάμην
ἐνεκρατεύσατο
ἐνέκρουσεν
ἐνέκρυψε
ἐνέκρυψεν
ἐνεκυλίσθης
ἐνελίσσω
ἐνέμειναν
ἐνεμείνατε
ἐνέμεινε
ἐνέμεινεν
ἔνεμεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: νέμω
ἐνέμεσθε
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • Root: νέμω
ἐνέμετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: νέμω
ἐνεμήθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: νέμω
ἐνέμοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: νέμω
ἐνένευον
ἐνενήκοντα
 • Parse: Indeclined number
 • Meaning: ninety
Ninety
NumberCodeGreek
90ϙ'ἐνενήκοντα
91ϙα'ἐνενήκοντα καὶ (εἷς , μία, ἕν)
92ϙβ'ἐνενηκονταδύο
93ϙγ'ἐνενηκοντατρεῖς
94ϙδ'ἐνενηκοντατέσσαρες
95ϙε'ἐνενηκονταπέντε
96ϙς'ἐνενηκονταέξ
97ϙζ'ἐνενηκονταεπτά
98ϙη'ἐνενηκονταοκτώ
99ϙθ'ἐνενηκονταεννέα
ἐνενηκονταδύο
 • Parse: Indeclined number
 • Meaning: ninety-two, 92
ἐνενηκονταεννέα
 • Parse: Indeclined number
 • Meaning: ninety-nine
ἐνενηκονταέξ
 • Parse: Indeclined number
 • Meaning: ninety-six, 96
ἐνενηκονταεπτά
 • Parse: Indeclined number
 • Meaning: ninety-seven, 97
ἐνενηκονταοκτώ
 • Parse: Indeclined number
 • Meaning: ninety-eight, 98
ἐνενηκονταπέντε
 • Parse: Indeclined number
 • Meaning: ninety-five, 95
ἐνενηκοντατέσσαρες
 • Parse: Indeclined number
 • Meaning: ninety-four, 94
ἐνενηκοντατρεῖς
 • Parse: Indeclined number
 • Meaning: ninety-three, 93
ἐνενηκονταετῆ
ἐνενηκονταετής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: ninety years old
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἐνενηκονταετήςἐνενηκονταετές
GENἐνενηκονταετοῦς
DATἐνενηκονταετεῖ
ACCἐνενηκονταετῆἐνενηκονταετές
Plural
 MascFemNeut
NOMἐνενηκονταετεῖςἐνενηκονταετῆ
GENἐνενηκονταετῶν
DATἐνενηκονταετέσι(ν)
ACCἐνενηκονταετεῖςἐνενηκονταετῆ
ἐνενηκοντάκις
 • Parse: Adverb
 • Meaning: ninety times
ἐνενηκοστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: ninetieth
 • Forms:
  • ἐνενηκοστῇ Adj: Dat Sing Fem
  • ἐνενηκοστῷ Adj: Dat Sing Masc/Neut
ἐνενηκοστῇ
ἐνενηκοστῷ
ἐνενοήθης
ἐνενόησαν
ἐνεξουσιαζόμενος
ἐνεξουσιάζω
ἐνεξουσιάσθης
ἐνεοί
ἐνεόν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἐνεός
ἐνεός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • speechless, dumb
  • incapable of speaking
 • Forms:
  • ἐνεόν Adj: Acc Sing Masc
ἐνεπάγην
ἐνεπάγησαν
ἐνέπαιζεν
ἐνεπαίζετο
ἐνέπαιζον
ἐνέπαιξαν
ἐνέπαιξεν
ἐνεπαίχθη
ἐνεπαύσατο
ἐνεπεπύριστο
ἐνεπεριεπατήσαμεν
ἐνέπεσαν
ἐνέπεσεν
ἐνέπεσον
ἐνεπήδησεν
ἐνέπηξεν
ἐνεπίμπλασαν
ἐνεπίμπλατο
ἐνεπίμπλων
ἐνεπίμπρα
ἐνεπίμπρων
ἐνεπίπλω
ἐνεπιπλῶντο
ἐνεπίστευσαν
ἐνεπιστεύσατε
ἐνεπίστευσεν
ἐνέπλησα
ἐνέπλησαν
ἐνέπλησας
ἐνεπλήσατε
ἐνέπλησε
ἐνέπλησεν
ἐνεπλήσθη
ἐνεπλήσθημεν
ἐνεπλήσθην
ἐνεπλήσθης
ἐνεπλήσθησαν
ἐνεπόδιζον
ἐνεποδίσθη
ἐνεποδίσθησαν
ἐνεπορεύετο
ἐνεπορεύοντο
ἐνέπρησαν
ἐνέπρησε
ἐνέπρησεν
ἐνεπρήσθη
ἐνεπρήσθησαν
ἐνέπτυον
ἐνέπτυσαν
ἐνέπτυσεν
ἐνεπυρίσαμεν
ἐνεπύρισαν
ἐνεπυρίσατε
ἐνεπύρισε
ἐνεπύρισεν
ἐνεπυρίσθη
ἐνεπυρίσθησαν
ἐνεργάζομαι
ἐνεργάσασθαι
ἐνεργεῖ
ἐνέργεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • working, active, operation, action, activity
  • way of working
  • English cognate: energy
 • Forms:
  • ἐνεργείᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἐνέργειαι
   • Noun: Dat Sing Fem
   • Noun: Nom Plur Fem
  • ἐνέργειαν
   • Noun: Acc Sing Fem
  • ἐνεργείας Noun: Gen Sing Fem
ἐνεργείᾳ
ἐνέργειαι
ἐνέργειαν
ἐνεργείας
ἐνεργεῖν
ἐνεργεῖται
ἐνεργέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to work, be at work, operate, be effective
   • to work, produce, effect, influence
   • to be in action, be in activity
   • to affect
   • to execute a task
  • Passive:
   • to be the object of action
 • Cognates: ἀγαθοεργέω, ἐργέω, συνεργέω
 • Forms:
  • ἐνεργῆσαι
   • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
   • Verb: Aor Act Infin
  • ἐνεργεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐνεργείᾳ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • ἐνέργειαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • ἐνεργούμενα
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
  • ἐνεργουμένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • ἐνεργεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἐνεργεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐνεργήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing, Masc
  • ἐνεργουμένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • ἐνεργουμένην Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
  • ἐνεργουμένης Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
  • ἐνεργοῦντος
   • Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
   • Verb: Pres Act Part Gen Sing Neut
  • ἐνεργοῦσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • ἐνεργοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐνεργοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐνεργῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing, Masc
  • ἐνήργει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἐνηργεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐνήργηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἐνήργησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐνήργησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐνήρξατο Verb: Aor Act Mid 3rd Sing
ἐνέργημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • something executed and performed
  • activity
  • experience
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἐνέργημαἐνεργήματα
GENἐνεργήματοςἐνεργημάτων
DATἐνεργήματιἐνεργήμασι(ν)
ACCἐνέργημαἐνεργήματα
ἐνεργήματα
ἐνεργημάτων
ἐνεργής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • effectual, powerful, active
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἐνεργήςἐνεργές
GENἐνεργοῦς
DATἐνεργεῖ
ACCἐνεργῆἐνεργές
Plural
 MascFemNeut
NOMἐνεργεῖςἐνεργῆ
GENἐνεργῶν
DATἐνεργέσι(ν)
ACCἐνεργεῖςἐνεργῆ
ἐνεργῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Infin
 • Root: ἐνεργέω
ἐνεργήσας
ἐνεργός
ἐνεργούμενα
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἐνεργέω
ἐνεργουμένη
ἐνεργουμένην
ἐνεργουμένης
ἐνεργουμένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc/Fem/Neut
 • Root: ἐνεργέω
ἐνεργοῦντος
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • Verb: Pres Act Part Gen Sing Neut
 • Root: ἐνεργέω
ἐνεργούς
ἐνεργοῦσαν
ἐνεργοῦσι
ἐνεργοῦσιν
ἐνεργῶν
ἐνερείδω
ἐνέσεισαν
ἐνέσεισε
ἐνέσεισεν
ἐνεσκιρωμένοι
ἐνεστερνισμένοι
ἐνέστη
ἐνέστηκε
ἐνέστηκεν
ἐνεστηκότα
ἐνεστηκότος
ἔνεστι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: εἰμί
ἔνεστιν
ἐνεστός
ἐνεστῶσαν
ἐνεστώσης
ἐνεστῶσιν
ἐνεστῶτα
ἐνεστῶτος
ἐνεστώτων
ἐνέσχηται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἐνέχω
ἐνετάγη
ἐνέταξεν
ἐνεταφίασαν
ἐνετειλάμεθα
ἐνετειλάμην
ἐνετείλαντο
ἐνετείλασθε
ἐνετείλατο
ἐνετείλω
ἐνέτεινα
ἐνέτειναν
ἐνέτεινε
ἐνέτεινεν
ἐνετέλλεσθε
ἐνετίνασσον
ἐνετίναξαν
ἐνετράπη
ἐνετράπην
ἐνετράπης
ἐνετράπησαν
ἐνετρεπόμεθα
ἐνετρυφήσατε
ἐνετύγχανον
ἐνετύλιξε
ἐνετύλιξεν
ἐνέτυχε
ἐνέτυχεν
ἐνέτυχον
ἐνευλογεῖσθαι
ἐνευλογεῖται
ἐνευλογέω
ἐνευλογηθῆναι
ἐνευλογηθήσονται
ἐνευροκόπησαν
ἐνευροκόπησεν
ἐνευφραίνετο
ἐνευφραίνω
ἐνέφαινεν
ἐνεφάνιζεν
ἐνεφανίζετο
ἐνεφάνισαν
ἐνεφάνισας
ἐνεφάνισεν
ἐνεφανίσθη
ἐνεφανίσθησαν
ἐνεφράγη
ἐνέφραξαν
ἐνέφραξεν
ἐνεφύσησε
ἐνεφύσησεν
ἐνεφυσιώθησαν
ἐνεφύσουν
ἐνέχεεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἐγχέω
ἐνέχει
ἐνέχειν
ἐνεχείρησαν
ἐνεχείρησεν
ἐνεχείρισε
ἐνεχείρισεν
ἐνέχεσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: ἐνέχω
ἐνέχεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἐγχέω
ἐνεχθεῖσαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Acc Sing Fem
 • Root: φέρω
ἐνεχθείσης
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Sing Fem
 • Root: φέρω
ἐνεχθέντος
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc
 • Root: φέρω
ἐνεχθῆναι
 • Parse: Verb: Aor Pass Infin
 • Root: φέρω
ἐνέχθησαν
 • Parse: Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: φέρω
ἐνεχθήτω
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: φέρω
ἐνεχρίοσαν
ἐνεχυράζει
ἐνεχυράζετε
ἐνεχυράζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to bind
  • to take a pledge from (someone)
  • to receive collateral
 • Forms:
  • ἐνεχυράζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐνεχυράζετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ἐνεχυράσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐνεχυράσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐνεχύρασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐνεχυράσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐνεχυράσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἠνεχύραζες Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
  • ἠνεχύρασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
ἐνεχυράσαι
ἐνεχυράσεις
ἐνεχύρασεν
ἐνεχυράσῃς
ἐνεχύρασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • pledge, thing pawned
  • collateral, security
ἐνεχυρασμόν
ἐνεχυρασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a taking in pledge, a security, pledge, collateral
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἐνεχυρασμόςἐνεχυρασμοί
GENἐνεχυρασμοῦἐνεχυρασμῶν
DATἐνεχυρασμῷἐνεχυρασμοῖς
ACCἐνεχυρασμόνἐνεχυρασμούς
VOCἐνεχυρασμέἐνεχυρασμοί
ἐνεχυράσω
ἐνέχυρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a pledge, surety, security, collateral
 • Forms:
  • ἐνεχύρῳ Noun: Dat Sing Neut
ἐνεχύρῳ
ἐνέχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • + τινί to have/keep a grudge against someone
   • to be hostile to someone
   • to hold, accept
  • Passive:
   • to be subject to
   • to be loaded down with
   • to be held in
   • to be entangled in, involved
 • Forms:
  • ἐνεῖχε Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἐνεῖχεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἐνεῖχον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἐνέσχηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐνέχειν Verb: Pres Act Infin
  • ἐνέχεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur