ἐμμαίνομαι
ἐμμαινόμενος
ἐμμανεῖς
ἐμμανής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: in madness, frantic, raving, frenzied
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἐμμανήςἐμμανές
GENἐμμανοῦς
DATἐμμανεῖ
ACCἐμμανῆἐμμανές
Plural
 MascFemNeut
NOMἐμμανεῖςἐμμανῆ
GENἐμμανῶν
DATἐμμανέσι(ν)
ACCἐμμανεῖςἐμμανῆ
ἐμμείνασαι
ἐμμείνατε
ἐμμείνῃ
ἐμμείνῃς
ἐμμείνωμεν
ἐμμελέτημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • instrument for practice
  • something on which art is practised
  • an exercise, a practice
ἔμμενε
ἐμμένει
ἐμμενεῖ
ἐμμένειν
ἐμμενέτω
ἐμμένῃ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • Root: ἐμμένω
ἐμμένοντες
ἐμμένουσι
 • Parse:
  • Verb: Pres/Fut Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Fut Act Pat Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἐμμένω
ἐμμένουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres/Fut Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Fut Act Pat Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἐμμένω
ἐμμένω
 • Present
 • ἐμμένουσι(ν)
  • Verb: Pres/Fut Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • ἐμμένουσι
  • Verb: Pres/Fut Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • ἐμμένῃ
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • ἔμμενε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἐμμένει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐμμένειν Verb: Pres Act Infin
 • ἐμμενέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ἐμμένοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἐμμένων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • Future
 • ἐμμένουσι(ν) Verb: Fut Act Pat Dat Plur Masc/Neut
 • ἐμμένουσι Verb: Fut Act Pat Dat Plur Masc/Neut
 • ἐμμένῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Aorist
 • ἐμμείνῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐμμείνασαι Verb: Aor Act Part Nom Plur Fem
 • ἐμμείνατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐμμείνῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐμμείνωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἐνέμειναν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐνεμείνατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐνέμεινε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐνέμεινεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
ἐμμένων
ἔμμεσος
ἐμμέσῳ
ἐμμολυνθήσεται
ἐμμολύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to pollute in
  • Passive:
   • to be polluted by
   • to be polluted with
 • Cognates: ἐμμολύνω, μολύνω, συμμολύνω
 • Forms:
  • ἐμμολυνθήσεται Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
ἔμμονον
ἔμμονος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • chronic (disease), chronic sickness
  • lasting, abiding by, steadfast
 • Forms:
  • ἔμμονον Adj: Nom Sing Neut