ἐνήδρευσαν
ἐνήδρευσεν
ἐνήθλει
ἐνῆκας
ἐνήλατο
ἐνηλίκων
ἐνῆλιξ
M
 SingularPlural
NOMἐνῆλιξ 
GEN ἐνηλίκων
DAT  
ACC  
ἐνήλλαξεν
ἐνῆμαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to be seated in
 • Forms:
  • ἐνεκάθητο Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
ἐνήνοχα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: φέρω
ἐνήνοχας
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • Root: φέρω
ἐνηνόχατε
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • Root: φέρω
ἐνήνοχεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: φέρω
ἐνήργει
ἐνηργεῖτο
ἐνήργηκεν
ἐνήργησε
ἐνήργησεν
ἐνήρεισται
ἐνῆρκτο
ἐνήρξατο
ἔνησαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: νήθω
ἐνῆσαν
ἐνήστευε
ἐνήστευες
ἐνήστευον
ἐνήστευσα
ἐνηστεύσαμεν
ἐνήστευσαν
ἐνήστευσεν