ἐνήδρευσαν
ἐνήδρευσε, ἐνήδρευσεν
ἐνήθλει
ἐνῆκας
ἐνήλατο
ἐνηλίκων
ἐνήλικος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: of age, in the prime of manhood, maturity
ἐνήλλαξε, ἐνήλλαξεν
ἐνῆμαι
 • Meaning: to be seated in
 • Forms:
  • ἐνεκάθητο Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
ἐνήνεγμαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: φέρω
ἐνήνοχα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: φέρω
ἐνήνοχας
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • Root: φέρω
ἐνηνόχατε
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • Root: φέρω
ἐνήνοχεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: φέρω
ἐνήργει
ἐνηργεῖτο
ἐνήργηκεν
ἐνηργημένων
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Meaning: to be in action
 • Root: ἐνεργέω
ἐνήργησε, ἐνήργησεν
ἐνήρεισται
ἐνῆρκτο
ἐνήρξατο
ἔνησαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: νήθω
ἐνῆσαν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἔνειμι
ἐνήστευε, ἐνήστευεν
ἐνήστευες
ἐνήστευον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: νηστεύω
ἐνήστευσα
ἐνηστεύσαμεν
ἐνήστευσαν
ἐνήστευσε, ἐνήστευσεν
ἐνήχετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning: to swim
 • Root: νήχω