ἐνυβρίζω
ἐνυβρίσας
ἔνυδρα
ἔνυδρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • with water in it, holding water
   • watery, of water
   • living in water, having its habitat in water
  • Substantival:
   • seafood
 • Cognates: ἄνυδρος, ἔνυδρος
 • Forms:
  • ἔνυδρα Adj: Acc Plur Neut
  • ἐνύδρων Adj: Gen Plur Neut
ἐνύδρων
ἔνυξε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: νύσσω
ἔνυξεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: νύσσω
ἐνύπνια
ἐνυπνιάζεσθε
ἐνυπνιάζεται
ἐνυπνιάζομαι
ἐνυπνιαζόμενοι
ἐνυπνιαζόμενος
ἐνυπνιαζομένου
ἐνυπνιαζομένων
ἐνυπνιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to dream
  • to see an extraordinary vision
  • to communicate an extraordinary vision
 • Forms:
 • Present
 • ἐνυπνιάζεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • ἐνυπνιάζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐνυπνιάζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἐνυπνιαζόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Masc
 • ἐνυπνιαζόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • ἐνυπνιαζομένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
 • ἐνυπνιαζομένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc
 • Imperfect
 • Future
 • ἐνυπνιασθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἐνυπνιασάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἐνυπνιασθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • ἐνυπνιάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐνυπνιάσθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐνυπνιάσθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἠνυπνιασάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἠνυπνιάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἠνυπνιάσθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Perfect
ἐνυπνιασάμην
ἐνυπνιασθείς
ἐνυπνιάσθη
ἐνυπνιάσθην
ἐνυπνιάσθης
ἐνυπνιασθήσονται
ἐνυπνιαστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: dreamer
ἐνυπνίοις
ἐνύπνιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • dream, something seen in sleep
  • extraordinary vision
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἐνύπνιονἐνύπνια
GENἐνυπνίουἐνυπνίων
DATἐνυπνίῳἐνυπνίοις
ACCἐνύπνιονἐνύπνια
ἐνυπνίου
ἐνυπνίῳ
ἐνυπνίων
ἐνυποταγήσεται
ἐνυποτάσσω
ἐνύσταξαν
ἐνύσταξεν
ἔνυστρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • fourth stomach of cows
  • large colon
  • great intestine, by implication: dung