ἐκωθωνίζοντο
ἐκωλύθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κωλύω
ἐκωλύθην
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: κωλύω
ἐκωλύθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κωλύω
ἐκωλύομεν
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 1st Plur
 • Root: κωλύω
ἐκώλυον
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Root: κωλύω
ἐκωλύοντο
 • Parse: Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
 • Root: κωλύω
ἐκώλυσα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: κωλύω
ἐκωλύσαμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • Root: κωλύω
ἐκώλυσας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: κωλύω
ἐκωλύσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: κωλύω
ἐκώλυσε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: κωλύω
ἐκώλυσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: κωλύω
ἑκών
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • willingly, gladly, voluntary
  • witting, intentional
 • Forms:
  • ἑκόντας Adj: Acc Plur Masc
  • ἑκόντα
   • Adj: Acc Sing Masc
   • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • ἐκοῦσα Adj: Nom Sing Fem
ἐκωυγόντες
ἐκωύγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to escape
 • Forms:
  • ἐκωυγόντες Verb: Pres part Plur Masc
ἐκώφευσαν
ἐκωφώθην
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: κωφάω