ἐκωθωνίζοντο
ἐκώλυε, ἐκώλυεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to hinder, prevent
 • Root: κωλύω
ἐκωλύθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κωλύω
ἐκωλύθην
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: κωλύω
ἐκωλύθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κωλύω
ἐκωλύομεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
 • Root: κωλύω
ἐκώλυον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: κωλύω
ἐκωλύοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κωλύω
ἐκώλυσα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: κωλύω
ἐκωλύσαμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • Root: κωλύω
ἐκώλυσας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: κωλύω
ἐκωλύσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: κωλύω
ἐκώλυσε, ἐκώλυσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: κωλύω
ἑκών
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • willingly, gladly, voluntary
  • witting, intentional
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἑκώνἑκοῦσαἑκόν
GENἑκόντοςἑκούσηςἑκόντος
DATἑκόντιἑκούσῃἑκόντι
ACCἑκόνταἑκοῦσανἑκόν
VOCἑκώνἑκοῦσαἑκόν
Plural
 MascFemNeut
NOMἑκόντεςἑκοῦσαιἑκόντα
GENἑκόντωνἑκουσῶνἑκόντων
DATἑκοῦσιἑκούσαιςἑκοῦσι
ACCἑκόνταςἑκούσαςἑκόντα
VOCἑκόντεςἑκοῦσαιἑκόντα
ἐκωυγόντες
ἐκωύγω
 • Meaning: to escape
 • Forms:
  • ἐκωυγόντες Part: Pres Nom Plur Masc
ἐκώφευσαν
ἐκωφώθην
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: κωφάω