ἐκγαμίζονται
ἐκγαμίζοντες
ἐκγαμίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to give in marriage, marry off a daughter
 • Cognates: γαμίζω
 • Forms:
  • ἐκγαμίζονται Verb: Pres Pass Ind 3rd Plur
  • ἐκγαμίζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐκγαμίζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐξεγαμίζοντο Verb: Imp pass Ind 3rd Plur
ἐκγαμίζων
ἐκγαμίσκονται
ἐκγαμίσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to give in marriage; to marry off a daughter
 • Cognates: γαμίσκω
 • Forms:
  • ἐκγαμίσκονται Verb: Pres Pass Ind 3rd Plur
ἐκγελάσεται
ἐκγελάσῃ
ἐκγελάω
ἐκγεννάω
ἔκγονα
ἐκγόνοις
ἔκγονον
ἔκγονος
Singular
 MascFemNeut
NOMἔκγονοςἔκγονον
GENἐκγόνου
DATἐκγόνῳ
ACCἔκγονον
Plural
 MascFemNeut
NOMἔκγονοιἔκγονα
GENἐκγόνων
DATἐκγόνοις
ACCἐκγόνουςἔκγονα
ἐκγόνους
ἐκγόνων
ἐκγράφω