ἐκγαμίζονται
ἐκγαμίζοντες
ἐκγαμίζω
 • Meaning: to give in marriage, marry off a daughter
 • Forms:
  • ἐκγαμίζονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἐκγαμίζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • ἐκγαμίζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἐξεγαμίζοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
ἐκγαμίζων
ἐκγαμίσκονται
ἐκγαμίσκω
 • Meaning: to give in marriage; to marry off a daughter
 • Forms:
  • ἐκγαμίσκονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
ἐκγελάσεται
ἐκγελάσῃ
ἐκγελάω
 • Meaning:
  • to laugh at, mock at, laugh out loud
  • to treat with contempt
  • to make a laughing stock out of
 • Forms:
  • ἐκγελάσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἐκγελάσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ἐξεγέλα Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἐξεγέλασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
ἐκγενήσεται
ἐκγεννάω
 • Meaning:
  • to beget
  • to bring out into existence
 • Forms:
  • ἐξεγέννησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
ἐκγίγνομαι
 • Meaning: to be born of
ἔκγονα
ἐκγόνοις
ἔκγονον
ἔκγονος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • that which is born
  • descendant, offspring, posterity, child, grandchild, nephew
 • Forms:
ἐκγόνους
ἐκγόνων
ἐκγράφω
 • Meaning: to write out, copy out
 • Forms:
  • ἐξεγράψαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur