ἐκνεύοντες
ἐκνεύσει
ἔκνευσον
ἐκνεύω
 • Meaning:
  • to turn aside, move away
  • to move away (leaving someone unprotected)
  • to turn the head, look around
  • to deviate (from the way), bend one's course
  • to bend one's course toward, be inclined to
  • to convey self away, slip off, withdraw quietly, slip away
  • to come aside
  • to resign
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Judg 4:18; 18:26A; 2Kings 2:24; 23:16; Micah 6:14
  Apocrypha: 3Macc 3:22
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
  • ἐκνεύοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • ἐκνεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἔκνευσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐξένευσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξένευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐκνήφω
 • Meaning:
  • to sober up, come to one's senses
  • to smarten up
  • to sleep off drunkenness
  • to carry off
 • Forms:
  • ἐκνήψατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐκνήψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἔκνηψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐκνήψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐξένηψε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
ἐκνήψατε
ἐκνήψει
ἔκνηψιν
ἔκνηψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • sobering up, becoming sober
  • rest, calm, calmness, tranquility
 • Forms:
ἔκνηψον
ἐκνήψουσι, ἐκνήψουσιν