ἔκφαινε
ἐκφαίνει
ἐκφαινομένης
ἐκφαίνω
 • Active Meaning:
  • to bring to light
  • to disclose
  • to reveal
  • to declare
  • to impart
  • to display evidences of competence in and knowledge of
 • Passive Meaning:
  • to appear plainly
 • Forms:
  • ἔκφαινε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἐκφαίνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐκφαινομένης Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
  • ἐκφαίνων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἐκφανεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐκφανῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐκφάνωσι(ν) Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • ἐξεφάνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
ἐκφαίνων
ἐκφᾶναι
ἐκφανεῖ
ἐκφανῶ
ἐκφάνωσι, ἐκφάνωσιν
ἐκφαυλίζω
 • Meaning:
  • to depreciate, disparage, despise
  • to hold in utter contempt
  • to treat with utter disdain
 • Forms:
  • ἐκφαυλίσαντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
ἐκφαυλίσαντα
ἐκφέρει
ἐκφέρειν
ἐκφέρεσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Meaning: to carry out of
 • Root: ἐκφέρω
ἐκφέρετε
ἐκφέρομαι
ἐκφέροντα
ἐκφέροντες
ἐκφέρουσα
ἐκφέρω
 • Meaning:
  • to carry out of, bring out
  • to carry away
  • to carry off
  • to bear, bring forth, bear out
  • to extract (a lot)

   ἐξοίσω ὑμῖν κλῆρον
   I will extract a lot for you (Josh 18:6)

  • to exact
  • to produce (agricultural crop)
 • Forms:
Present
 • ἐκφέρει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐκφέρειν Verb: Pres Act Infin
 • ἐκφέρετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἐκφέροντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • ἐκφέροντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἐκφέρουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • ἐκφέρων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
Future
 • ἐξενεχθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • ἐξοίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐξοίσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἐξοίσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ἐξοίσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ἐξοίσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἐξοίσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐξενεχθέντα Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
 • ἐξενεχθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἐξενέγκαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐξενέγκαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ἐξενέγκας Part: 1Aor Act Nom Sing Masc
 • ἐξενέγκασα Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • ἐξενέγκατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐξένεγκε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐξενεγκεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • ἐξήνεγκα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐξήνεγκαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξήνεγκας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐξήνεγκε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
ἐκφέρων
ἐκφεύγει
ἐκφεύγειν
ἐκφευγέτωσαν
ἐκφεύγουσι, ἐκφεύγουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Meaning: to flee out
 • Root: ἐκφεύγω
ἐκφεύγω
 • Meaning:
  • to escape (something undesirable or unpleasant)
  • to run away, seek safety in flight
  • to fail to reach
  • to emerge (like a baby out of the womb)
  • to shun, avoid
 • Forms:
Present
 • ἐκφεύγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐκφευγέτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
Imperfect
Future
 • ἐκφεύξομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ἐκφεύξεσθαι Verb: Fut Mid Infin
 • ἐκφεύξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἐκφεύξῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἐκφευξὀμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • ἐκφεύξονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐκφύγητε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐκφυγεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • ἐκφύγῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐκφυγόντα Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
 • ἐκφυγόντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ἐκφύγωσι(ν) Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐξέφυγε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐξέφυγες Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐξέφυγον Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐξέφυγον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐκφύγῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
Perfect
 • ἐκπέφευγας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • ἐκπέφευγεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἐκπεφευγέναι Verb: 2Perf Act Infin
 • ἐκπεφευγότες Part: Perf Act Nom Plur Masc
 • ἐκπεφευγώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
ἐκφεύξεσθαι
ἐκφεύξεται
ἐκφεύξῃ
ἐκφεύξομαι
ἐκφευξὀμεθα
ἐκφεύξονται
ἔκφημι
 • Meaning: to speak out, utter
 • Forms:
  • ἐκφᾶναι Verb: Pres Act Infin
ἐκφλεγομένη
ἐκφλέγω
 • Active Meaning:
  • to set on fire, ignite
 • Passive Meaning:
  • to be heated, be inflamed, be set on fire
 • Forms:
  • ἐκφλεγομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
ἐκφοβεῖν
ἐκφοβεῖς
ἐκφοβέω
 • Meaning: to terrify, frighten, scare, alarm
 • Forms:
  • ἐκφοβεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἐκφοβεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἐκφοβοῦντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • ἐκφοβῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἐκφοβήσασα Part: Aor Act Nom Sing Fem
  • ἐξεφόβησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξεφόβησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐκφοβήσασα
ἔκφοβοι
ἔκφοβος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: terrified, afraid, in dread, frightened
 • Forms:
  • ἔκφοβοι Adj: Nom Plur Masc
ἐκφοβοῦντα
ἐκφοβῶν
ἐκφορά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a carrying out, funeral
 • Note: ἐκφοράς Alt. form Noun: Acc Plur Fem
 • Forms:
ἐκφοράν
ἐκφορέω
 • Meaning: to carry out
ἐκφορήσας
 • Parse:
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Meaning: to carry out
 • Root: ἐκφορέω
ἐκφόρια
ἐκφόριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • payment on produce, rent, tithe
  • agricultural produce
  • that which the earth produces
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἐκφόριονἐκφόρια
GENἐκφορίουἐκφορίων
DATἐκφορίῳἐκφορίοις
ACCἐκφόριονἐκφόρια
ἔκφρικτα
ἔκφρικτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: frightening
 • Forms:
  • ἔκφρικτα Adj: Nom/Acc Plur Neut
ἐκφυγεῖν
ἐκφύγῃ
ἐκφυγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: escape
 • Forms:
ἐκφύγῃς
ἐκφυγῆς
ἐκφύγητε
ἐκφυγόντα
ἐκφυγόντες
ἐκφύγω
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Meaning: to escape, run away
 • Root: ἐκφεύγω
ἐκφύγωσι, ἐκφύγωσιν
ἐκφύῃ
ἐκφύοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: to generate, beget, father, sprout
 • Root: ἐκφύω
ἐκφύρω
 • Active Meaning:
  • to wet entirely
 • Passive Meaning:
  • to be defiled
  • to have illicit sexual dealings with
 • Forms:
  • ἐξεφύρθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
ἐκφύσα
ἐκφυσάω
 • Meaning:
  • to kindle, blow into a flame
  • to blow outward
  • to blow away
 • Forms:
  • ἐκφύσα Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἐκφυσῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἐκφυσήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐκφυσῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐξεφύσησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
ἐκφυσῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐκφυσάω
ἐκφυσήσω
ἐκφυσῶν
ἐκφύω
 • Meaning: to sprout, put forth (e.g., trees put forth leaves)
 • Forms:
  • ἐκφύῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
ἐκφωνέω
 • Meaning:
  • to cry out
  • to speak out
 • Forms:
  • ἐκφωνήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
ἐκφωνήσας