διαδεξάμενοι
διαδεξάμενον
διαδέξωνται
διαδέχεσθαι
διαδέχεται
διαδέχομαι
διαδεχόμενον
διαδεχόμενος
διαδεχομένους
διαδέω
διάδηλοι
διάδηλος
διαδήλους
διάδημα
Neuter
 SingularPlural
NOMδιάδημαδιαδήματα
GENδιαδήματοςδιαδημάτων
DATδιαδήματιδιαδήμασι(ν)
ACCδιάδημαδιαδήματα
διαδήματα
διαδήματι
διαδήματος
διαδιδούσης
διαδιδράσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to run off, get away, escape, flee, run away
 • Cognates: ἀποδιδράσκω
 • Forms:
  • διαδράς Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • διεδίδρασκον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
διαδίδωμι
διαδίδωσιν
διαδιδώσουσιν
διαδοθείσης
διάδος
διάδοτε
διαδοῦναι
διαδοχή
Feminine
 SingularPlural
NOMδιαδοχή 
GEN  
DAT  
ACCδιαδοχήν 
διαδοχήν
διάδοχοι
διάδοχον
διάδοχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a successor in office, deputy
  • succeeding
 • Cognates: διάδοχος, ξενοδόχος
 • Forms:
  • διαδόχων Noun: Gen Plur Masc
  • διάδοχοι Noun: Nom Plur Masc
  • διάδοχον Noun: Acc Sing Masc
  • διαδόχου Noun: Gen Sing Masc
  • διαδόχους Noun: Acc Plur Masc
διαδόχου
διαδόχους
διαδόχων
διαδράμῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Mid/Pass Subj 2nd Sing
 • Root: διατρέχω
διαδραμοῦνται
διαδράς
διαδύνω
διαδώσει
διαδώσουσιν