διαδεξάμενοι
διαδεξάμενον
διαδέξωνται
διαδέχεσθαι
διαδέχεται
διαδέχομαι
διαδεχόμενον
διαδεχόμενος
διαδεχομένους
διαδέω
διάδηλοι
διάδηλος
διαδήλους
διάδημα
Neuter
 SingularPlural
NOMδιάδημαδιαδήματα
GENδιαδήματοςδιαδημάτων
DATδιαδήματιδιαδήμασι(ν)
ACCδιάδημαδιαδήματα
διαδήματα
διαδήματι
διαδήματος
διαδιδούσης
διαδιδράσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to run off, get away, escape, flee, run away
 • Cognates: ἀποδιδράσκω
 • Forms:
  • διαδράς Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • διεδίδρασκον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
διαδίδωμι
 • Present
 • διαδιδούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
 • διαδίδωσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • διαδιδώσουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Imperfect
 • διεδίδετο Verb: Imperfect pass Ind 3rd Sing
 • διεδίδοτο Verb: Imperfect pass Ind 3rd Sing
 • Future
 • διαδώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • διαδώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • διαδοθείσης Verb: Aor Pass Part Gen Sing Fem
 • διάδος Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • διάδοτε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • διαδοῦναι Verb: Aor Act Infin
 • διεδόθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • διέδωκα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • διέδωκε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • διέδωκεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
διαδίδωσιν
διαδιδώσουσιν
διαδοθείσης
διάδος
διάδοτε
διαδοῦναι
διαδοχή
Feminine
 SingularPlural
NOMδιαδοχήδιαδοχαί
GENδιαδοχῆςδιαδοχῶν
DATδιαδοχῇδιαδοχαῖς
ACCδιαδοχήνδιαδοχάς
VOCδιαδοχήδιαδοχαί
διαδοχήν
διάδοχοι
διάδοχον
διάδοχος
Masculine
 SingularPlural
NOMδιάδοχοςδιάδοχοι
GENδιαδόχουδιαδόχων
DATδιαδόχῳδιαδόχοις
ACCδιάδοχονδιαδόχους
VOCδιάδοχεδιάδοχοι
διαδόχου
διαδόχους
διαδόχων
διαδράμῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Mid/Pass Subj 2nd Sing
 • Root: διατρέχω
διαδραμοῦνται
διαδράς
διαδύνω
διαδώσει
διαδώσουσιν