διαυγάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • to dawn
 • to display light dawn
 • to shine through, glimmer through
 • Meaning:
 • Forms:
  • διαυγάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
διαυγάσῃ
διαυγής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: transparent, lit.: diaphanous
 • Forms:
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMδιαυγήςδιαυγές
GENδιαυγοῦς
DATδιαυγεῖ
ACCδιαυγῆδιαυγές
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMδιαυγεῖςδιαυγῆ
GENδιαυγῶν
DATδιαυγέσι(ν)
ACCδιαυγεῖςδιαυγῆ
διαυλίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to strain
 • Forms:
  • διυλισμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc