διά
 • Parse: PREP
 • Meaning:
  • διά + Gen = through, by, in the midst of; διά + Acc = because of
  • With Gen
   • Of Place: through

    διὰ μέσης τῆς πόλεως
    through the center of the city

   • Of Time:
    • through

     δι᾿ ἡμέρας
     all through the day

    • always, continually, constantly, to the very end

     διὰ παντός
     for all time, continuously

    • during

     διὰ νυκτός
     during the night

    • after

     δι᾿ ἑτῶν πλειδόνων
     after several years

   • Of Interval: for a distance of

    διὰ πέντε σταδίων
    at a distance of five stadia

   • Of Means: with

    γράφειν διὰ χάρτου καὶ μέλανος
    to write with paper and ink

   • Of Agency: through

    δι᾿ ἑρμηνέως
    through an interpreter

  • With Acc
   • Of Reason: because of, for the sake of

    διὰ τὸν ἄνθρωπον
    for the sake of man

   • Thanks to:

    ὅπως ἄν εὖ μοι γένηται διὰ σέ
    so that it would turn out to my advantage, thanks to you [Gen 12:13]

   • Time:
    • today, on that day, then

     διὰ τὴν ἡμέραν
     then [1Sam 9:12,13]

   • Direct Question: Why? (διὰ τί;)
   • Causal: because

    διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάθος
    because it had no depth

    διὰ τοῦτο
    because of this, therefore

 • Forms:
  • δι᾿ PREP
δία
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc
 • Root: ζεύς