διγαμία
δίγαμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • married to two people at the same time
  • married for the second time
διγλωσσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: being double-tongued
δίγλωσσον
δίγλωσσος
διγλώσσου
δίγνωμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of two minds, vacillating, double-minded
 • Forms:
  • διγνώμων Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
διγνώμων
διγομία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a double burden, double load, saddlebags
  • sheepfold
 • Concord: Judg. 5:16
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδιγομία 
GENδιγομίας 
DAT  
ACC διγομίας
διγομίας