διφθέρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: leather, a prepared hide, tanned skin, piece of leather
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδιφθέραδιφθέραι
GENδιφθέραςδιφθερῶν
DATδιφθέρᾳδιφθέραις
ACCδιφθέρανδιφθέρας
διφθέρας
δίφραξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a seat, chair
  • chariot
διφρεύουσι(ν)
διφρεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to sit (on a bench, seat)
  • to sit apart
  • to drive a chariot, sit on a chariot seat
 • Forms:
  • διφρεύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
δίφρον
δίφρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • seat of a person in authority
  • seat, bench, couch, stool
  • chariot box, chariot seat
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMδίφροςδίφροι
GENδίφρουδίφρων
DATδίφρῳδίφροις
ACCδίφρονδίφρους
VOCδίφρεδίφροι
δίφρου
δίφρους