κατεπαγγελία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: promise
κατεπαγγέλλομαι
κατέπαιζον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: καταπαίζω
κατεπανουργεύσαντο
κατεπάσατο
κατεπάτεις
κατεπατεῖτε
κατεπατήθη
κατεπάτησα
κατεπατήσαμεν
κατεπάτησαν
κατεπάτησε(ν)
κατεπάτουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: καταπατέω
κατεπατοῦσαν
κατέπαυον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: καταπαύω
κατέπαυσαν
κατέπαυσας
κατέπαυσε(ν)
κατεπείγω
 • Meaning:
  • to press hard mentally (like a demanding creditor)
  • to harass
  • to press down
  • to depress
 • Concord: Exodus 22:25
 • Forms:
  • κατεπείγων Part: Pres Act Nom Sing Masc
κατεπείγων
κατεπείρασε(ν)
κατεπέκυψε(ν)
κατεπένθησαν
κατεπένθησε(ν)
κατέπεσε(ν)
κατέπεσον
κατεπέστησαν
κατεπήδησε(ν)
κατέπηξαν
κατέπιε(ν)
κατεπίθυμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • very eager, desirous
  • company, companionship
 • Forms:
κατεπικύπτω
 • Meaning: to bow down upon
 • Forms:
  • κατεπέκυψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
κατεπίομεν
κατέπιον
κατεπλάγησαν
κατέπλευσαν
κατεπόθη
κατεπόθησαν
κατεπόντισε(ν)
κατεπράυνε(ν)
κατεπρονόμευσαν
κατέπτηκεν
κατέπτηχε