κἂν
 • Parse: Conjunction Contracted form
 • Note: Crasis for καὶ ἐάν or καὶ ἄν
 • Meaning:
  • and (also) if (so much as), if but, at the least, though, yet
  • contraction for καὶ ἄν
  • contraction for καὶ ἐάν
κανᾶ
κάνθαρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a beetle, dung beetle
  • a knot
  • a Naxian boat
κανθός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: corner of the eye
κανθῶν
κανόνα
κανόνι
κανονίζω
 • Meaning: to measure by a rule
κανόνος
κανοῦ
κανοῦν
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: bin, basket, container (made of reed or cane)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκανοῦνκανᾶ
GENκανοῦκανῶν
DATκανῷκανεσί(ν)
ACCκανοῦνκανᾶ
κανῷ
κανών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • line, rule; a rule ("canon")
  • Fig a standard (of faith and practice)
  • by implication, a boundary, i.e., (figuratively) a sphere (of activity)
  • set of principles and rules
  • piece of squared timber of fair length, wooden beam
  • bedpost, bed rail
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMκανώνκανόνες
GENκανόνοςκανόνων
DATκανόνικανόσι
ACCκανόνακανόνας
VOCκανώνκανόνες