κἂν
 • Parse: Conjunction Contracted form
 • Meaning: and (also) if (so much as), if but, at the least, though, yet
κανᾶ
κάνθαρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a knot
  • a beetle
  • a Naxian boat
κανθός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: corner of the eye
 • Forms:
  • κανθῶν Noun: Gen Plur Masc
κανθῶν
κανόνα
κανόνι
κανόνος
κανοῦ
κανοῦν
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: bin, basket, container
 • Forms:
  • κανᾶ Noun: Acc Plur Neut
  • κανοῦ Noun: Gen Sing Neut
  • κανῷ Noun: Dat Sing Neut
κανῷ
κανών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • line, rule; a rule ("canon"), i.e., (figuratively) a standard (of faith and practice); by implication, a boundary, i.e., (figuratively) a sphere (of activity)
  • bedpost, bed rail
 • Forms:
  • κανόνα Noun: Acc Sing Masc
  • κανόνι Noun: Dat Sing Masc
  • κανόνος Noun: Gen Sing Masc