κατέξανεν
κατεξήρανεν
κατεξουσιάζουσιν
κατεξουσιάζω
κατεξυσμένη