κατέταξας
κατετέμνοντο
κατέτιλα
κατετιτρώσκετο
κατετόλμησε, κατετόλμησεν
κατετόξευσαν
κατετρίβη