κλάδοι
κλάδοις
κλάδον
κλάδος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a branch, a twig, bough
  • an offshoot
 • Forms:
  • κλάδοι Noun: Nom Plur Masc
  • κλάδοις Noun: Dat Plur Masc
  • κλάδον Noun: Acc Sing Masc
  • κλάδους Noun: Acc Plur Masc
  • κλάδων Noun: Gen Plur Masc
κλάδους
κλάδων
κλαῖε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: κλαίω
κλαίει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: κλαίω
κλαίειν
κλαίεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: κλαίω
κλαίετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd plural
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: κλαίω
κλαῖον
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc sing Neut
 • Root: κλαίω
κλαίοντα
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: κλαίω
κλαίοντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: κλαίω
κλαίοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: κλαίω
κλαιόντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: κλαίω
κλαίουσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: κλαίω
κλαίουσαι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • Root: κλαίω
κλαίουσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • Root: κλαίω
κλαίουσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: κλαίω
κλαίουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: κλαίω
κλαίω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to bemoan, lament, bewail
  • to weep, sob, cry,
 • Cognates: ἀποκλαίω, ἐκκλαίω, κλαίω, συγκλαίω
 • Forms:
  • κλαίοντα
   • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
   • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
  • ἔκλαιε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • κλαυθήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • ἔκλαιεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἔκλαιες Verb: Imp Act Ind 2nd Sing
  • ἐκλαίετε Verb: Imp Act Ind 2nd Plur
  • ἔκλαιον
   • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Imp act Ind 1st Sing
  • ἐκλαίοσαν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἔκλαυσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐκλαύσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἔκλαυσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔκλαυσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐκλαύσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἔκλαυσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔκλαυσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κλαῖε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • κλαίει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • κλαίειν Verb: Pres Act Infin
  • κλαίεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • κλαίετε
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd plural
   • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • κλαῖον Verb: Pres Act Part Acc sing Neut
  • κλαίοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • κλαίοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • κλαιόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • κλαίουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • κλαίουσαι Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
  • κλαίουσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • κλαίουσι
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • κλαίουσι(ν)
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • κλαίων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • κλαῦσαι Verb: 1Aor Act Infin
  • κλαύσας
   • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • κλαύσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • κλαύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • κλαύσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • κλαύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • κλαύσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • κλαύσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • κλαῦσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • κλαύσονται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Plur
  • κλαύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • κλαυσθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • κλαυσθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • κλαύσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
κλαίων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: κλαίω
κλαπῇ
κλαπῶσιν
κλάσαι
 • Parse: Verb: Aor Act Infin
 • Root: κλάω
κλάσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: κλάω
κλάσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: κλάω
κλάσει
κλασθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: κλάω
κλάσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: breaking, fracture
 • Forms:
  • κλάσει Noun: Dat Sing Fem
κλάσμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: broken fragment, morsel, a piece (bit), a part of the whole
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκλάσμακλάσματα
GENκλάσματοςκλασμάτων
DATκλάσματικλάσμασι(ν)
ACCκλάσμακλάσματα
κλάσματα
κλάσματι
κλάσματος
κλασμάτων
κλαυθμοί
κλαυθμόν
κλαυθμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: wailing, weeping, crying, lamentation
 • Forms:
  • κλαυθμοί Noun: Nom Plur Masc
  • κλαυθμόν Noun: Acc Sing Masc
  • κλαυθμοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • κλαυθμῷ Noun: Dat Sing Masc
κλαυθμοῦ
κλαυθμῷ
κλαυθμών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • place of weeping
  • place for weeping
 • Forms:
  • κλαυθμῶνος Noun: Gen Sing Masc
  • κλαυθμῶνι Noun: Dat Sing Masc
  • κλαυθμῶνα Noun: Acc Sing Masc
  • κλαυθμῶνες Noun: Nom Plur Masc
  • κλαυθμώνων Noun: Gen Plur Masc
  • κλαυθμῶσι Noun: Dat Sing Masc
  • κλαυθμῶνας Noun: Acc Sing Masc
κλαυθμῶνα
κλαυθμῶνας
κλαυθμῶνες
κλαυθμῶνι
κλαυθμῶνος
κλαυθμώνων
κλαυθμῶσι
κλαῦσαι
κλαύσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: κλαίω
κλαύσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: κλαίω
κλαύσεται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Root: κλαίω
κλαύσετε
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: κλαίω
κλαύσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: κλαίω
κλαύσητε
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: κλαίω
κλαυσθῇς
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • Root: κλαίω
κλαυσθήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κλαίω
κλαύσομαι
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Root: κλαίω
κλαῦσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: κλαίω
κλαύσονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Plur
 • Root: κλαίω
κλαύσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • Root: κλαίω
κλαύσωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: κλαίω
κλάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to break (esp., of bread)
   • to break into small parts
  • Passive:
   • to be disjointed
 • Cognates: ἀνακλάω, ἀντανακλάω, διακλάω, ἐκκλάω, κατακλάω, κλάω, περικλάω, συγκλάω
 • Forms:
  • ἔκλασα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἔκλασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔκλασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κλάσαι Verb: Aor Act Infin
  • κλάσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • κλάσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • κλασθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • κλῶμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • κλώμενον Verb: Pres Pass Part Nom Sing Neut
  • κλώμενος Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
  • κλῶντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
κλεῖδα
κλεῖδας
κλειδός
κλειδῶν
κλείει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: κλείω
κλειέσθωσαν
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • Root: κλείω
κλείετε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: κλείω
κλεῖθρα
κλείθροις
κλεῖθρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a bar (used for securing a door), barrier, lock
 • Forms:
  • κλεῖθρα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • κλείθροις Noun: Dat Plur Neut
  • κλείθρου Noun: Gen Sing Neut
κλείθρου
κλεῖν
κλείς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a key (for shutting a lock)
  • a socket (for a pivot, e.g., shoulder socket, collar bone)
 • Forms:
  • κλεῖς Noun: Acc Plur Fem
  • κλεῖδα Noun: Acc Sing Fem
  • κλεῖδας Noun: Acc Plur Fem
  • κλειδός Noun: Gen Sing Fem
  • κλειδῶν Noun: Gen Plur Fem
  • κλεῖν Noun: Acc Sing Fem
κλεῖς
κλεῖσαι
κλείσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: κλείω
κλείσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: κλείω
κλείσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: κλείω
κλείσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: κλείω
κλεισθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: κλείω
κλεισθήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κλείω
κλεισθῶσιν
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: κλείω
κλεῖσμα
κλεῖσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: κλείω
κλείσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: κλείω
κλειστός
κλείσωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: κλείω
κλείω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to shut, lock, bar, close
  • to confine and deprive freedom of movement
 • Cognates: ἀποκλείω, ἐγκλείω, ἐκκλείω, κατακλείω, κλείω, παρακλείω, περικλείω, συγκλείω
 • Forms:
  • ἐκλείετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἔκλεισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔκλεισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔκλεισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐκλείσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐκλείσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • κεκλείκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • κέκλεινται Verb: Perf Mid Ind 3rd Plur
  • κεκλεισμένη Verb: Perf Pass Part Nom Sing Fem
  • κεκλεισμένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Neut
  • κεκλεισμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • κεκλεισμένῳ Verb: Perf Mid Part Dat sing Neut
  • κεκλεισμένων Verb: Perf Pass Part Gen Plur Masc
  • κέκλεισται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • κλείει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • κλειέσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
  • κλείετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • κλεῖσαι Verb: Aor Act Infin
  • κλείσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • κλείσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • κλείσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • κλείσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • κλεῖσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • κλείσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • κλεισθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • κλεισθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • κλεισθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • κλείσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • κλείων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
κλείων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: κλείω
κλέμμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • object stolen
  • theft, stealing
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκλέμμακλέμματα
GENκλέμματοςκλεμμάτων
DATκλέμματικλέμμασι(ν)
ACCκλέμμακλέμματα
κλέμματα
κλέμματος
κλεμμάτων
κλέος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: fame, glory, renown, good repute
κλέπται
κλέπτας
κλέπτει
κλέπτειν
κλέπτεις
κλέπτετε
κλεπτέτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: κλέπτω
κλέπτῃ
κλέπτην
κλέπτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a thief, burglar
 • Forms:
  • κλέπται Noun: Nom Plur Masc
  • κλέπτας Noun: Acc Plur Masc
  • κλέπτῃ Noun: Dat Sing Masc
  • κλέπτην Noun: Acc Sing Masc
  • κλέπτου Noun: Gen Sing Masc
κλέπτοντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: κλέπτω
κλέπτου
κλέπτουσι
κλέπτουσιν
κλέπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to steal, filch, rob, kidnap
  • to avoid being seen by
 • Cognates: διακλέπτω
 • Forms:
  • κλαπῶσιν Verb: Aor Pas Subj 3rd Plur
  • ἐκλάπην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἔκλεπτον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἔκλεψαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔκλεψας Verb: 1Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐκλέψατε Verb: 1Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἔκλεψεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • κεκλεμμένον Verb: Perf Mid Part Nom Sing Neut
  • κλαπῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • κλέπτει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • κλέπτειν Verb: Pres Act Infin
  • κλέπτεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • κλέπτετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • κλεπτέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • κλέπτοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • κλέπτουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • κλέπτουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • κλέπτων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • κλέψαιμεν Verb: 1Aor Act Opt 1st Plur
  • κλέψαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • κλέψας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • κλέψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • κλέψετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • κλέψῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • κλέψῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • κλέψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • κλέψωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
κλέπτων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: κλέπτω
κλεπτῶν
κλέψαιμεν
κλέψαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: κλέπτω
κλέψας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: κλέπτω
κλέψεις
κλέψετε
κλέψῃ
κλέψῃς
κλεψιμαῖον
κλεψιμαῖος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: stolen article
 • Forms:
  • κλεψιμαῖον Noun: Nom/Acc Sing Neut
κλέψω
κλέψωσιν
κληδονιζόμενος
κληδονίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to give a sign or omen
   • to be a diviner
  • Middle:
   • to practice divination
   • to act as a diviner
  • Passive:
   • to receive an omen
 • Forms:
  • ἐκληδονίζετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • κληδονιζόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
κληδονισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • message communicated by a diviner
  • divination, observation of a sign or omen
 • Forms:
  • κληδονισμῶν Noun: Gen Plur Masc
κληδονισμῶν
κληδόνων
κληδών
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: an omen, presage
 • Forms:
  • κληδόνων Noun: Gen Plur Fem
κληθείησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass opt 3rd Plur
 • Root: καλέω
κληθείς
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: καλέω
κληθεῖσα
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: καλέω
κληθεῖσι
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: καλέω
κληθέν
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Neut
 • Root: καλέω
κληθέντες
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: καλέω
κληθέντος
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc
 • Root: καλέω
κληθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: καλέω
κληθῆναι
κληθῇς
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • Root: καλέω
κληθήσεσθε
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • Root: καλέω
κληθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: καλέω
κληθήσῃ
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • Root: καλέω
κληθήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: καλέω
κληθῆτε
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • Root: καλέω
κληθήτω
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: καλέω
κληθῶμεν
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
 • Root: καλέω
κλῆμα
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: branch, twig, limb, shoot
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκλῆμακλήματα
GENκλήματοςκλημάτων
DATκλήματικλήμασι(ν)
ACCκλῆμακλήματα
κλήματα
κληματίδα
κληματίδας
κληματίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • vine branch
  • small branch
  • brush-wood, fagot-wood
 • Forms:
  • κληματίδα Noun: Acc Sing Fem
  • κληματίδας Noun: Acc Plur Fem
κλημάτων
κληροδοσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • inheritance, possession, distribution of land, heritage
  • wealth or property that has been distributed
 • Forms:
  • κληροδοσίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • κληροδοσίαν Noun: Acc Sing Fem
  • κληροδοσίας Noun: Gen Sing Fem
κληροδοσίᾳ
κληροδοσίαν
κληροδοσίας
κληροδοτέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to transmit an inheritance, distribute land, settle on the land
  • to cause to settle on the land
  • to bequeath
 • Cognates: κατακληροδοτέω
 • Forms:
  • ἐκληροδότησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κληροδοτήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
κληροδοτήσητε
κλῆροι
κλήροις
κλῆρον
κληρονομεῖ
κληρονόμει
κληρονομεῖν
κληρονομεῖτε
κληρονομείτωσαν
κληρονομέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to take possession of
  • to give an inheritance to
  • to give as possession
  • to becme heir to
  • to inherit
  • to acquire, obtain, come into possession of (something)
  • to dispossess
 • Cognates: κατακληρονομέω, συγκατακληρονομέω, συγκληρονομέω
 • Forms:
  • κληρονομοῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
  • ἐκληρονόμησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐκληρονομήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐκληρονόμησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐκληρονόμησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐκληρονόμησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κεκληρονόμηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • κληρονομήσω
   • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
   • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • κληρονόμει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • κληρονομεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • κληρονομεῖν Verb: Pres Act Infin
  • κληρονομεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • κληρονομείτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • κληρονομῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • κληρονομήσαισαν Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
  • κληρονομήσασιν Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc
  • κληρονομήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • κληρονομησάτω Verb: 1Aor Act Imperative 3rd Sing
  • κληρονομήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • κληρονομήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • κληρονομήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • κληρονομήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • κληρονομήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • κληρονομήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • κληρονομήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • κληρονομήσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • κληρονομήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • κληρονομήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • κληρονομήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • κληρονομούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • κληρονομούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
κληρονομῆσαι
κληρονομήσαισαν
κληρονομήσασιν
κληρονομήσατε
κληρονομησάτω
κληρονομήσει
κληρονομήσεις
κληρονομήσετε
κληρονομήσῃ
κληρονομήσῃς
κληρονομήσητε
κληρονομήσομεν
κληρονομήσουσι
κληρονομήσουσιν
κληρονομήσω
κληρονομήσωμεν
κληρονομήσωσιν
κληρονομία
κληρονομίᾳ
κληρονομίαι
κληρονομίαν
κληρονομίας
κληρονόμοι
κληρονόμοις
κληρονόμον
κληρονόμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • heir, inheritor, possessor
  • one who is entitled to inherit an estate
 • Cognates: κληρονόμος, συγκληρονόμος
 • Forms:
  • κληρονόμοι Noun: Nom Plur Masc
  • κληρονόμοις Noun: Dat Plur Masc
  • κληρονόμον Noun: Acc Sing Masc
  • κληρονόμου Noun: Gen Sing Masc
  • κληρονόμους Noun: Acc Plur Masc
κληρονόμου
κληρονομοῦντος
κληρονομούντων
κληρονόμους
κληρονομούσης
κλῆρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • lot (i.e., pebble, small stick, dice, etc.)
  • portion, share, that which is assigned by lot, allotment
  • pension, heritage, inheritance
  • dividing of possessions by lot
  • lot, fate, destiny
 • Forms:
  • κλῆροι Noun: Nom Plur Masc
  • κλήροις Noun: Dat Plur Masc
  • κλῆρον Noun: Acc Sing Masc
  • κλήρου Noun: Gen Sing Masc
  • κλήρους Noun: Acc Plur Masc
  • κλήρῳ Noun: Dat Sing Masc
  • κλήρων Noun: Gen Plur Masc
κλήρου
κλήρους
κληροῦται
κληρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to appoint by lot
  • Middle:
   • to obtain by lot, receive
  • Passive:
   • to be appointed by lot
 • Cognates: κατακληρόω, προσκληρόω
 • Forms:
  • ἐκληρώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐκληρώθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
  • κληροῦται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • κληρώσῃ Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • κεκληρωμένος Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
κλήρῳ
κλήρων
κληρώσῃ
κληρωτί
 • Parse: Adverb
 • Meaning: by lot
κλήσει
κλήσεσιν
κλήσεως
κλῆσιν
κλῆσις
κληταί
κλητάς
κλητέον
κλητέος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: called, named, designated
 • Forms:
  • κλητέον Adj: Nom Sing Neut
κλητή
κλητήν
κλητοί
κλητοῖς
κλητός
κλητούς
κλήτωρ
κλίβανοι
κλιβάνοις
κλίβανον
κλίβανος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • oven, kiln, furnace
  • an earthen pot used for baking in
 • Forms:
  • κλίβανοι Noun: Nom Plur Masc
  • κλιβάνοις Noun: Dat Plur Masc
  • κλίβανον Noun: Acc Sing Masc
  • κλιβάνῳ Noun: Dat Sing Masc
κλιβάνῳ
κλιθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: κλίνω
κλιθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κλίνω
κλίμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a great mass moving in a certain direction
  • district, province, region
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκλίμακλίματα
GENκλίματοςκλιμάτων
DATκλίματικλίμασι(ν)
ACCκλίμακλίματα
κλίμακας
κλίμακος
κλιμακτήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • step on a flight of stairs
  • step, a rung of a ladder
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMκλιμακτήρκλιμακτῆρες
GENκλιμακτῆροςκλιμακτήρων
DATκλιμακτῆρικλιμακτῆρσι(ν)
ACCκλιμακτῆρακλιμακτῆρας
κλιμακτῆρες
κλιμακτῆρσιν
κλιμάκων
κλῖμαξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • Singular: ladder, stairway, staircase, flight of stairs
  • Plural: stairs, steps
 • Forms:
  • κλίμακας Noun: Acc Plur Fem
  • κλίμακος Noun: Gen Sing Fem
  • κλιμάκων Noun: Gen Plur Fem
κλίμασι
κλίμασιν
κλίματα
κλῖναι
κλῖναι
κλινάριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: bed
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκλιναρίονκλιναρία
GENκλιναρίουκλιναρίων
DATκλιναρίῳκλιναρίοις
ACCκλιναρίονκλιναρία
κλιναρίων
κλίνας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: κλίνω
κλίνατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: κλίνω
κλινεῖ
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: κλίνω
κλίνειν
κλίνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a sofa, bed, couch (for sleep, sickness, sitting or eating)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκλίνηκλῖναι
GENκλίνηςκλινῶν
DATκλίνῃκλίναις
ACCκλίνηνκλίνας
VOCκλίνηκλῖναι
κλίνῃ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: κλίνω
κλίνην
κλίνης
κλίνῃς
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: κλίνω
κλινίδιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: bed, pallet, little couch, stretcher
 • Forms:
  • κλινιδίῳ Noun: Dat Sing Neut
κλινιδίῳ
κλῖνον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: κλίνω
κλίνοντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: κλίνω
κλινοῦσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: κλίνω
κλινουσῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Fem
 • Root: κλίνω
κλίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to cause to slope
   • to tip over
   • to pour out
   • to incline, bend, bow
   • to lean from the vertical position
   • to incline (the ear, i.e., pay attention)
   • to turn toward
   • to totter, reel, fall
   • to come to an end, decline, be far spent (e.g., the day is far spent)
   • to draw near to the end point
   • to turn (in a certain direction)
   • to cause to turn aside from (the right path)
   • to make subservient, subjugate
  • Passive:
   • to lean, fall (over)
   • to bow down
   • to turn to flight
 • Cognates: κλίνω, ἀνακλίνω, ἀποκλίνω, ἐκκλίνω, ἐπικλίνω, κατακλίνω, παρακλίνω, παρανακλίνω, προσκλίνω
 • Forms:
  • ἔκλινον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἔκλινα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἔκλιναν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐκλίνατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἔκλινεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐκλίθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐκλίθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • κέκλικεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • κεκλικυῖα Verb: Perf Act Part Nom Sing Fem
  • κεκλικώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
  • κεκλιμένῳ Verb: Perf Pass Part Dat Sing Masc
  • κλῖναι Verb: Aor Act Infin
  • κλίνας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • κλίνατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • κλινεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • κλίνειν Verb: Pres Act Infin
  • κλίνῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • κλίνῃς
   • Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • κλῖνον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • κλίνοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • κλινοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • κλινουσῶν Verb: Pres Act Part Gen Plur Fem
  • κλινῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • κλιθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • κλιθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
κλινῶ
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: κλίνω
κλινῶν
κλισία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • company, a group of people eating together
  • a party at a meal, banquet place
  • reclination
 • Forms:
  • κλισίαις Noun: Dat Plur Fem
  • κλισίας Noun: Acc Plur Fem
κλισίαις
κλισίας
κλίσις
κλίτει
κλίτεσι
κλίτη
κλίτος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a side (e.g., side of a house), a cliff (i.e., side of a mountain)
  • a climb
  • corner off the centre
 • Forms:
  • κλίτει Noun: Dat Sing Neut
  • κλίτεσι Noun: Dat Plur Neut
  • κλίτη Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • κλίτους Noun: Gen Sing Neut
  • κλιτῶν Noun: Gen Plur Neut
κλίτους
κλιτῶν
κλοιοί
κλοιόν
κλοιός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: collar
 • Forms:
  • κλοιοί Noun: Nom Plur Masc
  • κλοιόν Noun: Acc Sing Masc
  • κλοιοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • κλοιούς Noun: Acc Plur Masc
  • κλοιῷ Noun: Dat Sing Masc
  • κλοιῶν Noun: Gen Plur Masc
κλοιοῦ
κλοιούς
κλοιῷ
κλοιῶν
κλοπαί
κλοπαῖς
κλοπή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: theft, stealing
 • Forms:
  • κλοπαί Noun: Nom Plur Fem
  • κλοπαῖς Noun: Dat Plur Fem
  • κλοπῇ Noun: Dat Sing Fem
  • κλοπῆς Noun: Gen Sing Fem
  • κλοπήν Noun: Acc Sing Fem
κλοπῇ
κλοπήν
κλοπῆς
κλοποφορέω
κλύδων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • rough water, surf, raging wave, a surge of the sea, wave of the sea
  • dire straits
 • Forms:
  • κλύδωνα Noun: Acc Sing Masc
  • κλύδωνας Noun: Acc Plur Masc
  • κλύδωνι Noun: Dat Sing Masc
  • κλύδωνος Noun: Gen Sing Masc
κλύδωνα
κλύδωνας
κλύδωνι
κλυδωνίζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning: to be disturbed, be thrown in confusion, toss to and fro, surge, fluctuate
 • Forms:
  • κλυδωνιζόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Masc
  • κλυδωνισθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
κλυδωνιζόμενοι
κλυδωνίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to be buffeted, swept by heavy seas, be disturbed, thrown into confusion, tossed about
κλυδώνιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: little wave, ripple
 • Forms:
  • κλυδωνίῳ Noun: Dat Sing Neut
κλυδωνίῳ
κλυδωνισθήσονται
κλύδωνος
κλύζω
κλύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to hear, give ear to, attend to
 • Cognates: κλύω, ἐπικλύω
κλώθω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to twist by spinning, spin
 • Forms:
  • κεκλωσμένῃ Verb: Perf Mid Part Dat Sing Fem
  • κεκλωσμένην Verb: Perf Pass Part Acc Sing Fem
  • κεκλωσμένης Verb: Perf Mid part Gen Sing Fem
  • κεκλωσμένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Neut
  • κεκλωσμένου Verb: Perf Mid part Gen Sing Neut
  • κεκλωσμένῳ Verb: Perf Pass Part Dat Sing Neut
κλῶμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: κλάω
κλώμενον
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Sing Neut
 • Root: κλάω
κλώμενος
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: κλάω
κλών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a twig, spray
 • Forms:
  • κλῶνες Noun: Nom Plur Masc
κλῶνες
 • Parse: Noun: Nom Plur Masc
 • Root: κλών
κλῶντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: κλάω
κλῶσμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a thread, cord, rope
κλωστόν
κλωστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: spun
 • Forms:
  • κλωστόν Adj: Acc Sing Neut