καδημιμ
 • Parse: Transliterated word
 • Hebrew:
 • Meaning: ancient, of antiquity
 • Concord: Judg 5:21
καδησιμ
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: male temple prostitutes, sodomites
 • Concord: 2Kings 23:7
κάδιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • small container for liquid
  • bag, satchel, pouch
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκάδιονκάδια
GENκαδίουκαδίων
DATκαδίῳκαδίοις
ACCκάδιονκάδια
καδίῳ
κάδος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • jar, bucket, container, vessel for liquid (i.e., water or wine)
  • a liquid measure
κάδου